Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 czerwca, 2011 Tytuł artykułu

Ogłoszenie

Treść artykułu

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego
Departament Edukacji Rynku Pracy

Ogłoszenie o naborze wniosków stypendialnych
w ramach „Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków stypendialnych w ramach „Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”.

Program pomocy stypendialnej skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, szczególnie uzdolnionych między innymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Regulamin stypendialny oraz wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku dostępne są na stronie internetowej www.opolskie.pl w dziale Edukacja lub sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy przy ulicy Piastowskiej 14 w Opolu, pokój 615.

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami przyjmowane będą do dnia 8 lipca 2011 r. do godz. 14.00 w zamkniętych kopertach w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu pod w/w adresem.

O terminie decyduje data wpływu do Urzędu.

Szczegółowych informacji odnośnie programu stypendialnego udziela Departament Edukacji i Rynku Pracy pod numerem Tel. 0 77 54 16 505

DYREKTOR
Departamentu Edukacji i Rynku Pracy
WALDEMAR ZADKA
 

Nie zapomnij udostępnić: