Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 21 czerwca, 2011 Tytuł artykułu

Komunikat

Treść artykułu

Komunikat w sprawie odwołania uroczystości obchodów 65-lecia OZPN na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Brzegu.

Prezes Opolskiego Związku Piłki Nożnej oraz Burmistrz Miasta Brzegu informują, że uroczystość obchodów 65-lecia OZPN na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Brzegu, zaplanowana na 25 czerwca br. nie odbędzie się.

Dlatego też wszelkie zaplanowane imprezy w dniu 25.06.2011r., które miały się odbyć na Stadionie Miejskim w Brzegu w godzinach od 15.30 do 23.00, nie odbędą się.

Odwołanie uroczystości spowodowane jest troską o bezpieczeństwo zaproszonych gości oraz mieszkańców Brzegu. Otrzymaliśmy potwierdzone informacje o planowanej w tym czasie na terenie miasta i stadionu miejskiego „ustawce pseudokibiców” z wielu klubów sportowych wrogo nastawionych do siebie oraz do działaczy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Osoby te zaplanowały przyjazd do Brzegu w dniu 25 czerwca br, w celu zaprotestowania przeciwko PZPN. Niemniej jednak, w takiej sytuacji należy spodziewać się nasilonej agresji ze strony wrogo do siebie nastawionych „pseudokibiców”, co może skutkować zagrożeniem zdrowia, a nawet życia zaproszonych gości oraz mieszkańców Brzegu, a także dewastacją mienia na terenie całego miasta.

Od wielu miesięcy Urząd Miasta Brzegu wspólnie z Opolskim Związkiem Piłki Nożnej, przy wsparciu Brzeskiego Centrum Kultury oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzegu, z wielkim zaangażowaniem prowadziły przygotowania związane z zaplanowaną uroczystością na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Brzegu.

Uroczystość ta miała być ogromnym wydarzeniem, zarówno dla sportowców, jak i działaczy sportowych, zwłaszcza z terenu województwa opolskiego. Jednocześnie była ogromną szansą na promocję naszego miasta i nowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego na skalę krajową. Z założenia bowiem wiadomo, że żaden folder czy ulotka promocyjna nie oddadzą tej atmosfery, klimatu i innych walorów oraz potencjału naszego miasta i stadionu. Mieliśmy nadzieję, że wspólnie zapromujemy Brzeg i Opolszczyznę wśród sportowców i działaczy sportowych z terenu całego kraju.
Planowane obchody i uroczystości miały również zachęcić mieszkańców Brzegu do wspólnej zabawy sportowej i rekreacyjnej na terenie Stadionu Miejskiego, miały być możliwością obejrzenia nowo wyremontowanego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przez mieszkańców naszego miasta. Zaplanowany został festyn sportowy, gry i zabawy dla dzieci, występy brzeskich młodych artystów, koncerty grup muzycznych.
Jednakże, okazuje się, że grupa „pseudokibiców” jest w stanie doprowadzić do odwołania imprezy. Żadna z dwóch profesjonalnych firm ochroniarskich nie była w stanie podjąć się ochrony uroczystości, ze względu na posiadane przez policję i inne służby informacje o planowanej w Brzegu w tym czasie „ustawce pseudokibiców”. Skutkowało to również negatywną opinią Policji dotyczącą organizacji imprezy masowej, w tym przypadku już o imprezy podwyższonym ryzyku.

Świadomi odpowiedzialności, jaka spoczywa na organizatorach imprezy, podjęliśmy decyzję o nienarażaniu zdrowia i życia zaproszonych gości oraz mieszkańców Brzegu, oraz o niedopuszczeniu do możliwości dewastacji mienia miasta i jego mieszkańców. W związku z powyższym zmuszeni zostaliśmy do odwołania przygotowywanej na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego uroczystości.

Pozostaje jednak w nas pewien dyskomfort i próba odnalezienia odpowiedzi na pytanie: Co będzie się działo w kraju i w poszczególnych polskich miastach w przyszłym roku 2012, w roku Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, odbywających się w Polsce i na Ukrainie? …

Nie zapomnij udostępnić: