Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 kwietnia, 2011 Tytuł artykułu

Obwieszczenie

Treść artykułu

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BRZEGU
o wyłożeniu do publicznego wglądu

„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasto Brzeg”.

Burmistrz Miasta Brzegu stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasto Brzeg”. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mogą zapoznać się z projektem w siedzibie Urzędu Miasta w pok. 104 w budynku A.

Wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu należy składać w okresie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w formie pisemnej do Urzędu Miasta, 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12, lub za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (e-mail: bim@brzeg.pl).
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza
Barbara Iwanowiec

Nie zapomnij udostępnić: