Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 30 marca, 2011 Tytuł artykułu

Ogłoszenie

Treść artykułu

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się na okres 7 dni roboczych w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta Brzegu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.brzeg.pl oferty organizacji pozarządowych działających w ramach wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na rzecz mieszkańców z gminy miasto Brzeg, prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień. Każdy , w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, w sposób jak wyżej, może zgłosić uwagi dotyczące ofert.

Uwagi do ofert należy składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: elzbieta.gawryjolek@brzeg.pl w terminie do dnia 08 kwietnia 2011r.
Poniżej oferta organizacji pozarządowej na zadanie pod nazwą: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla rodzin i osób uzależnionych od alkoholu.

Burmistrz
Wojciech Huczyński

Nie zapomnij udostępnić: