- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

odwołanie stanu pogotowia przeciwpowodziowego

Działając na podstawie art.31a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2001 Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz w oparciu o aktualną sytuację hydrologiczną na rzece Odrze w gminie miasto Brzeg odwołuję stan pogotowia przeciwpowodziowego w dniu 19 stycznia 2011 r o godz. 20 30.

Burmistrz Miasta Brzeg
Wojciech HUCZYŃSKI