Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 2 grudnia, 2009 Tytuł artykułu

OBWIESZCZENIE

Treść artykułu

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Brzegu następujących uchwał :
– Nr XLVII/459/09 z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego uchwałą nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 roku, dla obszaru ograniczonego od wschodu ul. Armii Krajowej, od północy ul. Kardynała Wyszyńskiego, od za¬chodu ul. Myczkowskiego oraz od południa magistralną linią kolejową;
– Nr XLVII/460/09 z dnia 18 czerwca 2009r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego uchwałą nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 roku, dla obszaru ograniczonego od wschodu ul. Starobrzeską, od północy magistralną linią kolejową, od za¬chodu ul. 1 Maja oraz od południa ul. Słowackiego;
– Nr XLVII/461/09 z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego uchwałą nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 roku, dla obszaru ograniczonego od wschodu ul. Lwowską, od północy ul. Słoneczną, od za¬chodu rowem K-7 oraz od południa magistralną linią kolejową.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzegu, 49-300 BRZEG ul. Robotnicza 12, w terminie 22 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wojciech Huczyński
(~) Burmistrz Miasta Brzegu

Nie zapomnij udostępnić: