Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 13 listopada, 2009 Tytuł artykułu

INFORMACJA

Treść artykułu

INFORMACJA

o bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu materiałów zawierających azbest


            Przypominam, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań z zakresu wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. z 2003r. Nr 192, poz. 1876) osoby posiadające materiały zawierające azbest zobowiązane są do dokonania ich inwentaryzacji, poprzez sporządzenie spisu z natury. Zebrane dane, w przypadku osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami, należy  przedłożyć Burmistrzowi Miasta do 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni.

Osoby prawne powinny przedłożyć wskazaną informację właściwemu Marszałkowi Województwa.            Szczegółowe informacje oraz wzory formularza zgodnie z którym należy przeprowadzać ocenę stanu wyrobów zawierających azbest oraz formularza służącego do przeprowadzenia inwentaryzacji dostępne są w Urzędzie Miasta w Brzegu, parter, pok. 12B, nr tel. 077 416 05 19.

W związku z powyższym proszę zainteresowanych o zgłaszanie się do tut. Urzędu, celem uzyskania szczegółowych informacji.

Burmistrz Miasta Brzegu

Wojciech Huczyński

Nie zapomnij udostępnić: