Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 30 września, 2008 Tytuł artykułu

UWAGA!

Treść artykułu

Przedłużony termin naboru do projektu:
SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO DROGĄ DO SUKCESU

Drodzy Rodzice!
Realizacja projektu pn.: „Szczęśliwe dzieciństwo drogą do sukcesu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki już się rozpoczęła.
Projekt obejmuje zajęcia dla dzieci, zamieszkałych na terenie Brzegu, w wieku 3-5 lat, objętych i nie objętych edukacją przedszkolną oraz dzieci 6-letnich.
Zajęcia są realizowane w trzech blokach tematycznych: „Mali Poligloci”, „Mali Przedsiębiorcy” i „Mali Twórcy”.
Spotkania, w grupach 25-osobowych, organizowane są od poniedziałku do czwartku w godz. 15.00 – 18.00 , w okresie od października 2008r. do maja 2009 r., w trzech brzeskich placówkach:
– Przedszkolu Publicznym nr 5 , ul. Boh. Monte Cassino 1, tel. 077/ 40 45 800,
– Publicznym Przedszkolu nr 7 Integracyjnym, ul. Gaj 1, tel. 077/ 40 45 760,
– Przedszkolu Publicznym nr 10, ul. Ks. Makarskiego 5, 077/ 40 46 325.
Zajęcia w ramach projektu są bezpłatne.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną cykliczne spotkania dla rodziców „Świadomy rodzic”, dotyczące doradztwa pedagogicznego.
Nabór dzieci do projektu zostaje przedłużony do dnia 10 października 2008r. i jest prowadzony w przedszkolach realizujących projekt.
Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu – Krystyna Rosół w Biurze Oświaty, Kultury i Sportu, mieszczącym się w pokoju nr 14 A Urzędu Miasta
w Brzegu, ul. Robotnicza 12 , tel. 077/416 99 53 oraz asystenci projektu
w przedszkolach objętych projektem. 

Burmistrz Miasta Brzegu
Wojciech Huczyński

Nie zapomnij udostępnić: