- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8.05.2008 r. o godzinie 13.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Brzegu z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad sesji.
2) Interpelacje i wnioski radnych.
3) Przyjęcie uchwał w sprawie:
– zmian w budżecie miasta na 2008 rok
– współpracy w zakresie opracowania i realizacji projektu partnerskiego „Od Brzegu do Brzegu”.
4) Odpowiedzi na interpelacje radnych.
5) Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzegu
 (-) Mariusz Grochowski