Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 21 kwietnia, 2008 Tytuł artykułu

INFORMACJA

Treść artykułu

Miasto Brzeg, wzorem innych miast Polski już po raz drugi rozpoczyna akcję promującą korzystanie z zestawów sanitarnych dla psów. Akcja ma na celu zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, chodników i terenów zieleni naszego miasta przez zwierzęta.
W ramach tego programu na przełomie kwietnia i maja 2008 r. na terenie miasta (parki miejskie, skwery) zostaną odnowione zeszłoroczne oraz dostawione nowe zestawy sanitarne, które ułatwią właścicielom psów i kotów sprzątanie zanieczyszczeń po swoich pupilach. Zestawy podobnie jak w zeszłym roku będą wyposażone w dwa pojemniki: górny do dystrybucji woreczków przeznaczonych do zbierania nieczystości, dolny na zebrane nieczystości.

Zapraszam do korzystania z wyżej wymienionych zestawów sanitarnych i nie pozostawiania szczególnie uciążliwych nieczystości po swoich pupilkach.

Jednocześnie – w ramach promowania wyżej opisanych działań – dokupione zostały papierowe torebki (tzw. zbieraki) na zbieranie nieczystości po zwierzętach, które można bezpłatnie otrzymać w Urzędzie Miasta (Biuro Podawcze, BUOŚ, Straż Miejska), w sklepach zoologicznych na terenie miasta a także w gabinetach weterynaryjnych.
Miejsca, na których usytuowane są zestawy sanitarne zostaną objęte monitoringiem miejskim. Czujne oko kamer ma zapobiec częstym ich dewastacjom.
Powyższe, wspólne działania mają na celu dotarcie do jak największej ilości mieszkańców Brzegu, posiadających psy oraz stworzenie im warunków i możliwości do uprzątania zanieczyszczeń po ich pupilach.
Biorąc pod uwagę powyższe liczę na współpracę z Państwem i zaangażowanie się w promowaną akcję.

Z-ca Burmistrza
Artur Kotara

Nie zapomnij udostępnić: