Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 17 kwietnia, 2008 Tytuł artykułu

Ogłoszenie

Treść artykułu

Polska Organizacja Turystyczna w dniu 11 kwietnia br. ogłosiła nabór wniosków dla Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Nabór trwać będzie do 20 maja br.
W konkursie wziąć mogą udział jednostki administracji samorządowej i rządowej oraz organizacje pozarządowe, izby gospodarcze, fundacje, stowarzyszenia non-profit działające na rzecz sektora turystycznego. W ramach Działania nie przewidziano udzielania pomocy publicznej, a zatem projekty nie mogą mieć charakteru komercyjnego. Jednocześnie minimalna wartość projektu powinna wynosić 10 mln euro.
W ramach konkursu wsparcie uzyskać mogą:
– kompleksowe, ponadregionalne projekty turystyczne o charakterze unikatowym, 
 – projekty sieciowe i liniowe obejmujące inwestycje w spójną infrastrukturę produktów turystycznych, 
–  projekty przewidujące wsparcie dla obiektów stanowiących wyjątkowe atrakcje turystyczne znajdujące się na liście UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.
W trakcie konkursu preferowane będą projekty, które mają szansę być gotowymi do realizacji do 30 czerwca 2009 r., zakończenie ich realizacji planuje się w terminie do 1 stycznia 2012 r. oraz zlokalizowane będą w miejscach rozgrywek EURO 2012.
Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.pot.gov.pl/fundusze. Polska Organizacja Turystyczna uruchomiła także infolinię 0 801 121 122 (czynną w dni robocze w godz. 9-17) oraz udostępniła następujący adres mailowy: fundusze@pot.gov.pl.
Za pośrednictwem strony internetowej można również zgłosić się na szkolenie dla beneficjentów, które Polska Organizacja Turystyczne organizuje w dniu 21 kwietnia br.

Nie zapomnij udostępnić: