Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 11 grudnia, 2007 Tytuł artykułu

INFORMACJA

Treść artykułu

W dniach 17-19 grudnia 2007 r. inspektorzy ochrony środowiska wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej przeprowadzą kontrolę czystości na terenie miasta Brzeg. Wszystkich zarządców i właścicieli prosi się o uprzątnięcie swoich terenów i posesji. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 31 marca 2006 r. Nr XLIX/393/06 z późn. zm. właściciel zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości przez pozbywanie się w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.
Nieprzestrzeganie przepisów regulujących wyżej wymienione obowiązki grozi sankcjami w postaci mandatu karnego w wysokości do 500 zł

Nie zapomnij udostępnić: