Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 4 grudnia, 2007 Tytuł artykułu

OGŁOSZENIE

Treść artykułu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 6.12.2007 r. o godzinie 16.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Brzegu z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad sesji.
2) Interpelacje i wnioski radnych.
3) Przyjęcie uchwały w sprawie:
– zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
4) Odpowiedzi na interpelacje radnych.
5) Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzegu

Nie zapomnij udostępnić: