Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 14 listopada, 2007 Tytuł artykułu

Zaproszenie

Treść artykułu

Burmistrz Miasta Brzeg i Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki zapraszają przedsiębiorców na szkolenie pn. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego jako instrument wspierania przedsiębiorczości

Szkolenie odbędzie się 22 listopada 2007 roku w Sali Stropowej brzeskiego Ratusza.

Program szkolenia:
■ Prezentacja zadań Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
■ Możliwości pozyskiwania środków finansowych dla przedsiębiorców w ramach Osi Priorytetowej Pierwszej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, ze szczególnym uwzględnieniem poddziałania 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach.
■ Procedury związane z aplikowaniem o środki z RPO WO na lata 2007-2013.
■ Relacja pomiędzy Regionalnym Programem Operacyjnym, a Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.
■ Dyskusja odpowiedzi na pytania

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na godzinę 17.00 

Wojciech Huczyński  Burmistrz Miasta Brzeg

Adam Maciąg Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarczego

Nie zapomnij udostępnić: