Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 21 listopada, 2007 Tytuł artykułu

Wymień dowód. Nie zwlekaj!

Treść artykułu

Jeszcze ok.5000 mieszkańców Brzegu nie wymieniło dowodów książeczkowych.

1. Wypełnij wniosek o wydanie dowodu osobistego i potwierdź go w USC (Ratusz w Brzegu). Druki wniosków są dostępne w Urzędzie Miasta Brzeg. 

2. Opłatę za wydanie dowodu osobistego w wysokości 30 zł należy uiścić w kasie Urzędu Miasta w dni robocze, czyli od poniedziałku do piątku lub dokonać wpłaty w banku na konto: Bank Zachodni WBK SA w Brzegu 44 1090 2141 0000 0005 5800 0531. 

3. Udając się do Biura Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta weź ze sobą:
– wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego, podbity w USC,
– 2 aktualne fotografie z całkowicie odsłoniętym lewym uchem,
– dowód uiszczenia wpłaty 30 zł.
– dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport,

UWAGA: Jeżeli wnioskodawca urodził się poza Brzegiem lub zawarł związek małżeński poza Brzegiem do wniosku należy dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia lub aktu małżeństwa.

Osoby starsze, schorowane i niepełnosprawne mogą telefonicznie (tel.0 77 416-58-30) bądź przez członka rodziny (który dostarczy komplet dokumentów do urzędu) uzgodnić, w jakim dniu pracownik urzędu dotrze bezpośrednio do mieszkania zainteresowanego w celu załatwienia pozostałych formalności.

Termin składania wniosków o nowy dowód pozostaje bez zmian i upływa 31 grudnia 2007 r.

Przypominamy również, że zarówno Urząd Stanu Cywilnego, jak i Biuro Spraw Obywatelskich są otwarte również w każdą sobotę w godz. od 715 do 1515 .

Urząd Miasta w Brzegu

Nie zapomnij udostępnić: