Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 24 października, 2007 Tytuł artykułu

OGŁOSZENIE

Treść artykułu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26.10.2007 r. o godzinie 9.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Brzegu z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 13.09.2007 r. i 28.09.2007 r.
4) Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
5) Interpelacje i wnioski radnych.
6) Wybory ławników na kadencję 2008-2011:
a) przedstawienie sprawozdania z prac zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników;
b) wybory ławników;
c) przyjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników n kadencję 2008 – 2011 (druk nr 1).
7) Stan lecznictwa podstawowego i specjalistycznego na trenie miasta.
8) Stan przygotowań inwestycyjnych Gminy Miasto Brzeg do EURO 2012.
9) Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie miasta na 2007 r. (druk nr 2, 3,4);
b) ustalenia stawek podatku od środków transportowych (druk nr 5);
c) podatku od nieruchomości (druk nr 6);
d) ustalenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości (druk nr 7);
e) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – Miasto Brzeg (druk nr 8);
f) opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Miasto Brzeg (druk nr 9);
g) opinii dotyczącej przydziału lokalu mieszkalnego (druk nr 10);
h) zmiany uchwały nr XII/85/07 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 22.06.2007 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miasto Brzeg na lata 2007-2015 oraz Lokalnego programu Rewitalizacji Gminy Miasto Brzeg (druk nr 11);
i) określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przeznaczonych do wydania w roku 2008 (druk nr 12).
10) Informacja Przewodniczącego RM i Burmistrza Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby do tego zobowiązane.
11) Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.
12) Wolne wnioski i informacje.
13) Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Nie zapomnij udostępnić: