Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 3 października, 2007 Tytuł artykułu

Akcja „Sprzątania Świata”

Treść artykułu

W dniach 14-15 września br. roku na terenie Brzegu przeprowadzone było wielkie sprzątanie miasta w ramach akcji „Sprzątanie świata”.
W akcji wzięły udział 34 podmioty, w tym: wszystkie przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, Związek Harcerstwa Polskiego, brzescy działkowicze i Zakład Karny. Łącznie Brzeg sprzątało ponad 4 tys. osób.
Uczestnicy akcji sprzątali tereny na swoich posesjach oraz terenach komunalnych.
Urząd Miasta zakupił worki i rękawice na kwotę 2.494,06 zł, które były przekazane uczestnikom akcji. Po zakończeniu akcji sprzątania napełnione worki (w różnych kolorach na poszczególne frakcje odpadów) składane były we wcześniej ustalonych miejscach, potem zabierane przez pracowników Zakładu Higieny Komunalnej i wywożone na wysypisko odpadów w m. Gać. Wywóz odpadów oraz ich przyjęcie na wysypisko był społecznym udziałem tych jednostek w akcji „Sprzątanie Świata”.
Hasłem przewodnim kampanii było: „OSZCZĘDZAJ. WYŁĄCZAJ. ODZYSKUJ. ŚWIEĆ PRZYKŁADEM!”, a sama akcja była początkiem wieloletniej kampanii edukacyjnej związanej z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, mądrym gospodarowaniem energią i zasobami naturalnymi, a także selektywną zbiórką odpadów i używaniem produktów z recyklingu.
W wielu szkołach przeprowadzone były kampanie informacyjne i konkursy ekologiczne.
Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie dziękujemy i zachęcamy do utrzymywania czystości i porządku w swoim najbliższym otoczeniu.

Burmistrz Miasta
Wojciech Huczyński

Nie zapomnij udostępnić: