Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 7 marca, 2007 Tytuł artykułu

Apel

Treść artykułu

Straż Miejska apeluje do mieszkańców miasta z prośbą o uporządkowanie terenów posesji oraz terenów bezpośrednio przylegających do posesji .
Służby miejskie już rozpoczęły sprzątanie pozimowe , w związku z powyższym oczekujemy wywiązania się z tego obowiązku od właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządków w gminach w związku
z uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu nr XLIX/393/06. Ponadto prosimy o bieżące przekazywanie informacji na temat nielegalnego wywozu i wysypywania gruzu w obrębie terenów miejskich . Nie pozwólmy aby nasze miasto było zanieczyszczane przez ludzi , którzy czynią to świadomie. Nie możemy tolerować takich zachowań . Każda informacja pozwoli na szybką interwencję i identyfikację sprawcy , tym samym szybsze uporządkowanie zanieczyszczonego terenu. Nie bądźmy obojętni wobec naszego miasta . 
Krzysztof Szary 
Komendant Straży Miejskiej w Brzegu

Nie zapomnij udostępnić: