- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

OGŁOSZENIE

Informuję, że w dniach od 10 do 30 listopada 2006r. zostanie zorganizowana na terenie miasta Brzegu zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Akcja zostanie przeprowadzona przez Zakład Higieny Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegu, wg poniższego harmonogramu: 
HARMONOGRAM