Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 4 stycznia, 2023 Tytuł artykułu

Spotkanie z zarządcami brzeskich wspólnot mieszkaniowych

Treść artykułu

W środę, 4 stycznia 2023 r. w Małej Sali Stropowej brzeskiego ratusza odbyło się spotkanie z zarządcami brzeskich wspólnot mieszkaniowych, w trakcie którego omawiane były kwestie gospodarki odpadami oraz realizacji programu „Ciepłe Mieszkanie”. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak wraz ze swoim zastępcą Bartłomiejem Kostrzewą, a także przedstawiciele Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska, Biura Podatków i Opłat oraz Straży Miejskiej.

Czym jest program „Ciepłe Mieszkanie”?

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Program jest przeznaczony dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu), znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, które ogrzewają lokale mieszkalne za pomocą nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”).

 

 

Nie zapomnij udostępnić: