Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 18 stycznia, 2022 Tytuł artykułu

Spotkanie warsztatowe dotyczące procedury Niebieskiej Karty

Treść artykułu

We wtorek, 18.01.2022 r., w budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu przy ul. Piastowskiej 29 odbyło się spotkanie warsztatowe dotyczące procedury Niebieskiej Karty, w którym wzięli udział Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak wraz ze swoim zastępcą, Tomaszem Filipkowskim. Zajęcia miały na celu zapoznanie uczestników z systemem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz z obowiązkami spoczywającymi na pracownikach instytucji oświatowych w ramach procedury Niebieskich Kart. Na spotkaniu obecna była Kierownik Biura Oświaty w Urzędzie Miasta, Elżbieta Ochmańska – Jurkowska, a także 16 dyrektorów placówek, w tym 5 z Publicznych Szkół Podstawowych, 10 z Przedszkoli Publicznych oraz 1 ze Żłobka Miejskiego. Warsztaty poprowadzili Kierownik PPK w Brzegu, Bożena Łucyszyn, specjalista ds. przeciwdziałania w rodzinie, Karolina Czajkowska, psycholog Sebastian Pluta oraz terapeuta Michał Kwiatkowski.

Nie zapomnij udostępnić: