Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 stycznia, 2022 Tytuł artykułu

Zmarł Jan Pikor

Treść artykułu

Z żalem zawiadamiamy, że 5 stycznia 2022 r., w wieku 82 lat zmarł Jan Pikor. Jan Pikor był wieloletnim brzeskim pedagogiem. Swoją karierę zawodową zaczynał jako nauczyciel pedagogiki, metodyki i psychologii w brzeskim Liceum Pedagogicznym. W karierze pedagogicznej pełnił także funkcje dyrektora placówek oświatowych: szkoły podstawowej nr 8 oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Żłobiźnie (jako wicedyrektor szkoły). W latach 1982-1990 r. sprawował liczne funkcje w Urzędzie Miasta w Brzegu – w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, w tym funkcję Naczelnika Miasta (1988-1990). Od 1990 r. związany był z brzeskim samorządem. Jan Pikor był radnym Rady Miejskiej kadencji 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014. W kadencji 2002-2006 sprawował funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu. Był także wieloletnim członkiem stałym ówczesnej Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Rady Miejskiej Brzegu.

Jan Pikor związany był z Towarzystwem Rozwoju Ziemi Brzeskiej – był współzałożycielem Towarzystwa. W ostatnich latach udzielał się jako społecznik, zwłaszcza na polu poprawy stanu wyposażenia brzeskich placówek zdrowia. Jego zasługą, jako członka TRZB, było powołanie w Brzegu Poradni Kardiologicznej. Był także członkiem działającej przy Starostwie Powiatowym Rady Społecznej Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W tej roli występował jako przedstawiciel Rady Miejskiej Brzegu. Jan Pikor był także prezesem brzeskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Wszystkim pogrążonym w żalu po stracie śp. Jana Pikora, Rodzinie, współpracownikom, wychowankom i przyjaciołom zmarłego, Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak składa najszersze kondolencje.

Niech spoczywa w pokoju!

Nie zapomnij udostępnić: