Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 19 listopada, 2021 Tytuł artykułu

Święto Pracownika Socjalnego – życzenia od Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka

Treść artykułu

21 listopada obchodzimy w Polsce Dzień Pracownika Socjalnego, będący świętem wszystkich pracowników służb społecznych. Praca socjalna to odpowiedzialne zadanie, które wymaga wiedzy i wrażliwości, profesjonalizmu i zaangażowania, które zawsze powinno budzić wdzięczność i szacunek lokalnej społeczności. Pracownicy socjalni postrzegani są bowiem jako zawodowi pomocnicy, wspierający w kryzysie. Muszą posiadać nie tylko dużą wiedzę, ale i szereg predyspozycji osobistych, takich jak troskliwość czy otwartość wobec ludzi borykających się na co dzień z różnego rodzaju problemami.

Obecny czas, w dobie pandemii Covid-19, jest czasem wzmożonych działań w obszarze pomocy społecznej. Pracownicy socjalni, mimo wielu zagrożeń, stają do walki z koronawirusem, zmagając się przy tym z różnymi przeciwnościami i barierami. Każdego dnia wykazują się nadzwyczajną chęcią pomocy, która jest piękną, ale jednocześnie ciężką pracą, bowiem wymaga częstego towarzyszenia cierpiącym oraz podejmowania zazwyczaj trudnych decyzji.

Z racji tego, że w tym roku Dzień Pracownika Socjalnego wypada w niedzielę, już dzisiaj życzę wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu wiele osobistej i zawodowej satysfakcji, realizacji wszelkich zamierzeń, a także siły i motywacji do przezwyciężania trudów ludzkiego życia. Składam również serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek wkładany w codzienną pracę i pomoc potrzebującym mieszkańcom naszej gminy.

Podziękowania i życzenia należą się także pracownikom Dziennego Domu Pomocy, Polskiego Czerwonego Krzyża, Brzeskiego Stowarzyszenia Chorych na SM, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Brzeskiego Caritasu.

Niech nigdy nie zabraknie Wam sił do pełnienia tej szlachetnej i ofiarnej służby!
Dziękuję!

Burmistrz Brzegu
Jerzy Wrębiak

Nie zapomnij udostępnić: