Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 28 października, 2021 Tytuł artykułu

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej”

Treść artykułu

Mamy przyjemność dziś przedstawić Państwu wyniki Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”. Jest to już XVII edycja rankingu, który obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy).

Ranking podzielony jest na 3 części. Miasta na prawach powiatu 65 jednostek, gminy miejskie i miejsko wiejskie (w tej kategorii znalazł się nasz Brzeg) 878 jednostek oraz gminy wiejskie 1533 jednostki.

W swojej kategorii Brzeg zajął wysokie 81 miejsce uzyskując wynik 57,28 pkt. Zasady punktacji pokazujemy poniżej. W tej kategorii spośród samorządów powiatu brzeskiego oceniane były Grodków 412 pozycja i 41,38 pkt oraz Lewin Brzeski 693 pozycja 35,59 pkt. W tej grupie warto porównać się do miast sąsiednich i podobnej wielkości zarówno w naszym województwie jak i sąsiadów z Dolnego Śląska. Gratulujemy wyników Krapkowicom i Kędzierzynowi Koźle które odpowiednio zajęły 35 i 39 miejsce uzyskując 68,01 i 67,13 pkt.  Natomiast Nysa zajęła 314 lokatę 43,99 pkt, Namysłów 442 miejsce i 40,62 pkt. Nasi sąsiedzi z Dolnego Śląska Strzelin 61 miejsce 62,34 pkt, a Oława 363 miejsce i 42,53 pkt. Pozostałe samorządy powiatu brzeskiego skalsyfikowane były w kategorii gmin wiejskich i tak wysoką 85 lokatę z 45,59 pkt zajął Skarbimierz, 418 miejsce z 32,17 pkt Olszanka i 479 miejsce Lubsza z 31,55 pkt.

Bardzo cieszymy się z obiektywnej oceny plasującej nas na 81 pozycji i jednocześnie deklarujemy walkę o poprawę pozycji w kolejnych edycjach rankingu.

Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie. Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2021 to około 50 wskaźników. Maksymalna liczba punktów, jaką można było uzyskać wynosiła 100 dla gmin i miast (dla miast na prawach powiatu to 102 punkty).

W kategorii trwałość ekonomiczno-finansowa (maksymalnie 30 pkt.) oceniane były wskaźniki dotyczące: zdolności samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, efektywności zarządzania finansami czy te dotyczące budowy potencjału rozwojowego.

W kategorii „trwałość społeczna” (maksymalnie 34 pkt.) oceniane były te obszary działalności samorządów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Braliśmy tu pod uwagą zarówno „twarde” dane o wydatkach samorządu (m.in. na usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreację, transportu publicznego) jak i mierzalne efekty tych wydatków (np. miejsca dla dzieci w żłobkach czy przedszkolach), ale też tzw. działania miękkie, których podjęcie nie wymagało dużych nakładów finansowych (np. budżet partycypacyjny, współpraca z organizacjami pozarządowymi).

W kategorii trwałość środowiskowa (maksymalnie 26 lub 28 pkt.) kładliśmy nacisk na kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych. Samorządy mają tu wiele do zrobienia choćby w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowa, czy redukcja emisji spalin i smogu.

W czwartej kategorii (maksymalnie 10 pkt.) sprawdzaliśmy jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami.

https://rankingsamorzadow.rp.pl/

https://rankingi.rp.pl/rankingsamorzadow/2021

 

 

Materiały (1)

Nie zapomnij udostępnić: