Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 28 września, 2021 Tytuł artykułu

Łukasz Piszczek zagra w Brzegu!

Treść artykułu

Już w tę sobotę, 2 października br., na murawę Miejskiego Stadionu w Brzegu wybiegnie Łukasz Piszczek, który do niedawna występował w barwach Borussii Dortmund. Obecnie piłkarz powrócił do swojego pierwszego klubu LKS Goczałkowice-Zdrój, a zespół ten gra ze Stalą Brzeg w tej samej grupie 3. Ligi.

Łukasz Pisz­czek przez ostat­nie 11 lat wy­stę­po­wał w ze­spo­le Bun­de­sli­gi – Bo­rus­sii Do­rt­mund. Ro­ze­grał łącz­nie 381 spo­tkań, w któ­rych zdo­był 19 bra­mek i 64 asy­sty. Na swoim koncie ma dwa ty­tu­ły mi­strzow­skie Bun­de­sli­gi, trzy Pu­cha­ry Nie­miec oraz trzy Su­per­pu­cha­ry Nie­miec. Za­no­to­wał naj­więk­szą licz­bę wy­stę­pów w bar­wach Bo­rus­sii Do­rt­mund w Li­dze Mi­strzów. Za­grał w tych rozgrywkach 54 spo­tka­nia, m. in. w fi­na­le na Wembley 25 maja 2013 roku z Bay­er­nem Mo­na­chium.

Te­raz Łukasz Piszczek wrócił do macierzystego klubu, czy­li do Lu­do­we­go Klu­bu Spor­to­we­go w Go­czał­ko­wi­cach-Zdro­ju i 2 października br. przyjedzie z kolegami z drużyny do Brzegu, by rozegrać mecz ze Stalą. Wy­stęp ta­kiej gwiaz­dy na pew­no bę­dzie ogrom­nym wy­da­rze­niem dla lo­kal­nych sym­pa­ty­ków pił­kar­skich. Zapraszamy serdecznie do kibicowania i wspierania naszej drużyny, a przy okazji do podziwiania gry tego znakomitego piłkarza!

 

Nie zapomnij udostępnić: