Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 8 września, 2021 Tytuł artykułu

Wicepremier prof. Piotr Gliński z wizytą w Brzegu

Treść artykułu

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński w środę, 8 września br. złożył wizytę w Brzegu. Wicepremier, wraz z Posłem Ziemi Opolskiej Pawłem Kukizem, Wojewodą Opolskim Sławomirem Kłosowskim, Burmistrzem Brzegu Jerzym Wrębiakiem oraz Zastępcą Burmistrza Brzegu Tomaszem Witkowskim odwiedzili kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, Zamek Piastów Śląskich oraz dawne Gimnazjum Piastowskie. Właśnie ten ostatni zabytek był głównym powodem wizyty Wicepremiera Glińskiego w Brzegu, ponieważ Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak już wielu lat zabiega o przywrócenie temu budynkowi z 1569 roku dawnej świetności.

Burmistrz chciałby, aby w gmachu dawnego Gimnazjum Piastowskiego powstało Muzeum Kultury i Dziedzictwa Kresów. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż rozmowy dotyczące adaptacji dawnego Gimnazjum Piastowskiego do nowych celów zapoczątkowano pod koniec 2015 r. Już w lutym 2016 r. Gmina Brzeg podpisała umowę z pracownią projektową Nizio Design Mirosława Nizio, autora m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego czy Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, na przygotowanie koncepcji zagospodarowania gmachu dawnego Gimnazjum Piastowskiego wraz z programem merytorycznym przyszłego Muzeum. Warto przy tym zaznaczyć, że zaproponowana przez pracownię Nizio Design koncepcja nie tylko skupiła się na adaptacji samego obiektu. Wyznaczyła także nowe funkcje dla placówki, w których uwzględniona została kwestia takiego przygotowania obiektu, żeby spełniał rolę centrum wiedzy o przeszłości dawnych ziem wschodnich, ośrodka badawczego, gromadzącego zbiory, popularyzatorskiego, miejsca umożliwiającego organizację sympozjów, konferencji, a nawet miejsca warsztatów praktycznych w zakresie np. kresowej kuchni (restauracja) czy rękodzieła.

Wspomnianą koncepcję pracowni Nizio Design, na specjalnie przygotowanych planszach, oglądali w środku dawnego piastowskiego Gimnazjum dzisiejsi goście z Wicepremierem prof. Piotrem Glińskim na czele.

Przypomnijmy, że 23 kwietnia 2021 r. wpłynęło pismo Wicepremiera, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotra Glińskiego, który jako główny współprowadzący brzeskie Muzeum Piastów Śląskich, wyraził akceptację dla przejęcia przez Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu obiektu dawnego Gimnasium Illustre na potrzeby planowanego oddziału Muzeum Piastów Śląskich oraz o zobowiązaniu się ministerstwa do współfinansowania adaptacji przedmiotowego obiektu na potrzeby Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. Tym samym urealniła się możliwość remontu obiektu i utworzenia w nim placówki, o której powstanie Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak intensywnie zabiegał od kilku ostatnich lat.

Z kolei podjęta 29 kwietnia 2021 r. uchwała dotyczyła przekazania, na rzecz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, w drodze darowizny, zabudowanych działek gruntu nr 423/4 i 424/1 o łącznej pow. 0,4037 ha, położonych w Brzegu przy Placu Moniuszki 1 i ulicy Bolesława Chrobrego. Nieruchomość zabudowana jest m.in budynkiem dawnego Gimnasium Illustre wpisanego do rejestru zabytków Województwa Opolskiego pod numerem rejestru 236/58.

Na darowanej nieruchomości ma powstać Muzeum Kultury i Dziedzictwa Kresów jako oddział Muzeum Piastów Śląskich. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zobowiązało się do współfinansowania przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu, na darowanej nieruchomości, planowanego muzeum.

Bez wsparcia Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu realizacja tej inwestycji byłaby niemożliwa, ponieważ wartość całego projektu szacowana jest na ok. 50 mln złotych. Dzisiejsza wizyta Wicepremiera pozwoliła pokazać mu potencjał tego miejsca, a słowa poparcia od Posła Ziemi Opolskiej Pawła Kukiza oraz Wojewody Opolskiego Sławomira Kłosowskiego z pewnością tylko go podkreślają.

Nie zapomnij udostępnić: