BRZEG SIĘ SZCZEPI – KONKURS DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA!