Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 1 września, 2021 Tytuł artykułu

Wyniki głosowania Mieszkańców Brzegu na projekty Budżetu Obywatelskiego Brzegu

Treść artykułu

Po zsumowaniu głosów oddanych zarówno elektronicznie jak i w głosowaniu tradycyjnym Zespół zadaniowy stwierdza, iż Mieszkańcy Gminy Brzeg oddali ogółem 681 głosów, w tym: 650 głosów ważnych i 31 głosów nieważnych. Na poszczególne zadania Mieszkańcy oddali następującą liczbę głosów:

Projekty inwestycyjne:

  1. Projekt nr 9 – „Trampoliny ziemne” – doposażenie placu zabaw w Parku Wolności

otrzymał ogółem 375 głosów, w tym: 358 głosów ważnych i 17 głosów nieważnych;

  1. Projekt nr 13 – „Poprawienie infrastruktury boisk trawiastych na stadionie MOSiR
    w Brzegu – zagospodarowanie nieużytkowanego skwerku na boisko trawiaste dla dzieci w wieku przedszkolnym”

otrzymał ogółem 134 głosy, w tym: 123 głosy ważne i 11 głosów nieważnych;

 Projekty pozostałe:

  1. Projekt nr 12 – „Adaptacja kręgu tanecznego”

otrzymał ogółem 172 głosy, w tym: 169 głosów ważnych i 3 głosy nieważne.

Zespół zadaniowy informuje, że Mieszkańcy miasta Brzeg wybrali do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Brzegu na 2021 r. następujące projekty:

Projekt inwestycyjny:

Projekt nr 9 – „Trampoliny ziemne” – doposażenie placu zabaw w Parku Wolności (358 głosów)

Projekt pozostały:

Projekt nr 12 – „Adaptacja kręgu tanecznego” (169 głosów)

Uwagi:

Projekt nr 13 – „Poprawienie infrastruktury boisk trawiastych na stadionie MOSiR w Brzegu – zagospodarowanie nieużytkowanego skwerku na boisko trawiaste dla dzieci w wieku przedszkolnym” nie uzyskał wymaganego progu poparcia dla projektu inwestycyjnego, tj. ilości co najmniej 200 ważnych głosów.

Nie zapomnij udostępnić: