Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 15 lipca, 2021 Tytuł artykułu

Brzeska baza hotelowa dla owadów

Treść artykułu

W ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Brzegu poprzez działania edukacyjno – informacyjne” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dotyczącego Osi V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej w Brzegu powstały hotele dla owadów. Na terenie posesji Urzędu Miasta przy ul. Robotniczej 12 oraz posesji Starostwa Powiatowego przy ul. Robotniczej 20 zamontowano komplety 2 hoteli, każdy złożony z hotelu przeznaczonego dla różnych owadów oraz hotelu dedykowanego pszczołom murarkom. Na terenach: przy Przedszkolu Publicznym nr 5, Przedszkolu Publicznym nr 6 oraz przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 zamontowano po jednym hotelu dla różnych owadów.
Mamy nadzieję, że hotele znajdą szybko swoich skrzydlatych „lokatorów”.

 

Nie zapomnij udostępnić: