Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 2 lipca, 2021 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8 lipca 2021 r. o godzinie 16.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad sesji.
2.Wnioski do porządku obrad.
3.Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) przeprowadzenia referendum w sprawie budowy kompleksu basenowego przy ul. Korfantego w Brzegu ( druk nr 1),
b) przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji ( druk nr 2).
4. Wystąpienie Pana Krzysztofa Maćków wraz z przedstawicielami Pracowni Projektowej
Maćków w sprawie planowanych inwestycji na terenie miasta Brzeg.
5. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej Brzegu.

Serdecznie zapraszam mieszkańców
miasta do wzięcia udziału
Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu

Renata Listowska

Nie zapomnij udostępnić: