Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 2 lipca, 2021 Tytuł artykułu

Stanowisko Burmistrza Brzegu w odniesieniu do artykułu portalu brzeg24.pl

Treść artykułu

            W odpowiedzi na artykuł, który ukazał się dnia 1 lipca 2021 r. na portalu www.brzeg24.pl dot. zmiany harmonogramu Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok, informuję, że Gmina kilkukrotnie występowała do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu z prośbą o wydanie opinii dot. możliwości realizacji projektów zgłoszonych przez mieszkańców.

            W artykule została przytoczona wypowiedź Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pani Elżbiety Molak dot. braku wiedzy o prośbach kierowanych przez pracowników Urzędu dot. wydania opinii do projektów. Dnia 24.03.2021 r. Z- ca Burmistrza pan Bartłomiej Kostrzewa, działając na podstawie upoważnienia Burmistrza Brzegu, wystąpił z trzema wnioskami do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o wydanie opinii. Załącznikiem do każdego z wniosków była kopia formularza zgłoszeniowego projektów do realizacji w ramach BOB w roku 2021. Dnia 29.04.2021 r. Urząd został wezwany do uzupełnienia dwóch z trzech wniosków. Pismo zostało podpisane z upoważnienia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu przez pana Grzegorza Molendę.

            W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 05.05.2021 r. podjęto próbę kontaktu mailowego z OWKZ z prośbą o wydanie opinii do projektów w oparciu o informacje w nich zawarte, gdyż Burmistrz nie może ingerować w treść zgłoszonych przez mieszkańców projektów. Maile pozostały bez odpowiedzi ze strony OWKZ.

            W dniach 25 i 27 maja pracownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska bezskutecznie próbował telefonicznie skontaktować się z panią Małgorzatą Pudą – inspektorem ds. zieleni i urbanistyki oraz z panią Patrycją Szkółką – kierownikiem Wydziału Zabytków Nieruchomych.

            Dnia 28.06.2021 r. podjęto kolejną mailową próbę kontaktu z Opolskiem Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W mailu zwrócono się z prośbą o wydanie opinii do trzech projektów zgłoszonych przez mieszkańców Brzegu. W mailu poinformowano także o bezskutecznych próbach kontaktu z przedstawicielami OWKZ oraz że brak odpowiedzi ze strony OWKZ spowodował kolejny raz konieczność wydłużenia terminu weryfikacji projektów. Mail pozostał bez odpowiedzi ze strony OWKZ.

Nie zapomnij udostępnić: