Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 25 czerwca, 2021 Tytuł artykułu

Czy 2020 był dobrym rokiem dla Brzegu?

Treść artykułu

Przy okazji ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brzegu prezentowany był radnym miejskim „Raport o stanie Gminy Brzeg za rok 2020”. Z dokumentu tego można dowiedzieć się, jak funkcjonowało nasze miasto w wielu obszarach jego społeczno-gospodarczych aktywności. Rok 2020 był oczywiście bardzo nietypowy, gdyż upływał w cieniu rozmaitych ograniczeń związanych z pandemią. Analizując zapisy raportu można jednak stwierdzić, że wszystkie zaplanowane najważniejsze zadania zostały wykonane: rewitalizacja ratusza miejskiego, termomodernizacja szkoły podstawowej nr 1, rewitalizacja Brzeskiego Centrum Kultury, budowa centrum przesiadkowego, budowa nowego boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej nr 1. Przebudowano bądź wyremontowano ulice: Platanową, Kościelną, Mleczną, Lekarską i powiatową ulicę Chrobrego (dotacja gminy dla powiatu), wymieniono oświetlenie uliczne na energooszczędne oprawy LED, przekazano ponad 60 dotacji na wymianę pieców węglowych i trzy dotacje dla właścicieli obiektów zabytkowych. Łącznie, na zadania inwestycyjne, wydatkowano ponad 20 mln zł, co jest trzecim wynikiem, po rekordowych wydatkach na inwestycje gminne w latach 2018 i 2019r. Wszystkie duże zadania inwestycyjne zrealizowane zostały z dofinansowaniem zewnętrznym- unijnym lub rządowym.

 

Niemniej ważne było funkcjonowanie Gminy Brzeg w obliczu pandemii w obszarze społecznym. Wsparcie szkół w procesie przechodzenia na kształcenie zdalne, udział w wielu inicjatywach mających na celu wsparcie najsłabszych, w tym seniorów, poprzez dystrybucję środków ochrony osobistej, zapewnienia posiłków czy wsparcie w codziennym funkcjonowaniu. Gmina wprowadziło również szereg ulg i zwolnień dla przedsiębiorców tych branż, których najbardziej dotknęła pandemia koronowirusa.

Wszystkie te działania, prowadzone przez Gminę Brzeg w 2020r., nie przekonały większości składu Rady Miejskiej w Brzegu, która nie udzieliła burmistrzowi wotum zaufania oraz absolutorium, mimo pozytywnej opinii komisji rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. W emocjonalnych, ale mało merytorycznych wystąpieniach radnych opozycyjnych do burmistrza pojawiały się zarzuty, które w niewielkim stopniu dotyczyły samego raportu. Dzięki nagrywaniu sesji rady miejskiej każdy mieszkaniec może odsłuchać jej przebieg i samemu wyrobić sobie opinię na ten temat. Warto przy tej okazji zapoznać się z obiektywnymi wskaźnikami, które sytuują Brzeg na tle podobnych miast w Polsce i w województwie opolskim.

Profesjonalne i opiniotwórcze czasopismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” od lat prowadzi rankingi samorządów w wielu obszarach ich aktywności. Warto prześledzić pozycje zajmowane przez nasze miasto na tle 267 podobnych do Brzegu miast powiatowych w Polsce. Zacznijmy od rankingu dotyczącego bogactwa samorządów per capita. W 2020r. Brzeg zajął w nim 66 pozycję, a w województwie opolskim jest drugim, najbogatszym po Kędzierzynie-Koźlu miastem, co może być dla wielu mieszkańców sporym zaskoczeniem. W rankingu dotyczącym wartości zrealizowanych inwestycji Brzeg plasuje się na 69 pozycji na 267 miast powiatowych, a w województwie opolskim wyprzedzają nasze miasto tylko Kędzierzyn-Koźle i Nysa. Warto jednak w tym miejscu zauważyć, że stopień zadłużenia Nysy i Kędzierzyna-Koźla jest znacznie wyższy niż Brzegu, co wskazywałoby, że inwestycje w tych miastach w większym stopniu robione były z kredytów. Zadłużenie Brzegu na koniec 2020r. wynosiło 30 mln zł, co stanowiło 17 % zadłużenia w stosunku do budżetu miasta, zaś zadłużenie Nysy wyniosło 51%, a Kędzierzyna-Koźla 41%. Zadłużenie Gminy Brzeg jest zatem stosunkowo niskie i na jednego mieszkańca wynosi 888 zł. Mit wielomilionowego zadłużenia Brzegu, który będą spłacać następne pokolenia, tak chętnie rozpowszechniany przez przeciwników burmistrza, w świetle podanych danych jest kompletnie nieprawdziwy.

 

Wobec powyższego powstaje pytanie- z jakich środków Gmina Brzeg finansowała swoje inwestycje w 2020 i w latach poprzednich? Odpowiedzi pośrednio udziela kolejny ranking Wspólnoty dotyczący pozyskiwania funduszy unijnych, gdzie Brzeg, po Oleśnie, zajmuje najwyższą pozycję w województwie opolskim, a wśród 267 miast powiatowych jest na 77 miejscu. Zgodnie z tym samym rankingiem za lata 2004-2014 Brzeg zajmował dopiero 224 pozycję. Awans o 147 pozycji jest znaczący i pokazuje skąd pochodziły środki na inwestycje w ostatnich latach. W latach 2015-2020 Gmina Brzeg zrealizowała szereg zadań inwestycyjnych na łączną kwotę ponad  130 mln zł, biorąc 21 mln zł kredytu i 2 mln zł pożyczki. Pozostałe 108 mln zł w największej części pochodziło z dofinansowań zewnętrznych- unijnych i krajowych. Wszystko to przełożyło się na stosunkowo wysoką pozycję Brzegu w rankingu najszybciej rozwijających się miast powiatowych, gdzie Brzeg zajął 79 pozycję w Polsce na 267 miast powiatowych i pierwsze miejsce wśród miast powiatowych województwa opolskiego. Także według rankingu dziennika Rzeczpospolita z 2020r. Gmina Brzeg zajęła wysokie, 32 miejsce na 874 gmin w Polsce.

Należy żałować, że część radnych, którzy przy omawianiu raportu skupiło swoją krytykę niemal wyłącznie na kwestiach trzeciorzędnych, w niewielkim stopniu związanych z raportem, nie zadało sobie trudu, aby dokonać pozycjonowania Brzegu na tle innych miast powiatowych w Polsce i w województwie. Nie zdobyli się również na komentarz i uzasadnienie swojej decyzji o nieudzieleniu wotum zaufania i absolutorium burmistrzowi przed dziennikarzem Radia Opole. Potrafili natomiast na sesji w dniu 17 czerwca ponownie przyjąć zmiany w uchwale budżetowej, które były już raz zakwestionowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu, która uznała działanie radnych za naruszenie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych. Zmiany przegłosowane przez radnych dotyczyły wyłączenia letnich basenów ze strefy rekreacji przy ulicy Korfantego. Dodatkowo również nadzór wojewody uznał uchwałę Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia kierunku działania Burmistrza Miasta w sprawie dotyczącej rozbudowy krytej pływalni oraz budowy otwartego kąpieliska przy ulicy Wrocławskiej za niezgodną z prawem i skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Najprawdopodobniej RIO w Opolu ponownie uchyli zapisy wprowadzone przez Radę Miejską do uchwały budżetowej, co otworzy drogę do odwołania się radnych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a później być może do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tym samym zablokowana zostanie możliwość realizacji kompleksu basenowego przy ulicy Korfantego, będą za to toczyć się spory sądowe.

Wydaje się, że jedynym rozwiązaniem, aby przeciąć „węzeł gordyjski” związany z budową bądź zaniechaniem budowy basenów otwartych przy ulicy Korfantego, byłoby odwołanie się do woli mieszkańców poprzez referendum lokalne. W tej sprawie również konieczna byłaby zgoda Rady Miejskiej w Brzegu.

 

Bartłomiej Kostrzewa

Nie zapomnij udostępnić: