Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 1 czerwca, 2021 Tytuł artykułu

Trzecie posiedzenie Rady Porozumienia w sprawie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (SUMP)

Treść artykułu

We wtorek, 1 czerwca br. Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, wraz z pracownikiem merytorycznym z Biura Budownictwa i Inwestycji, wzięli udział w kolejnym posiedzeniu online Rady Porozumienia w sprawie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (SUMP). Posiedzenie dotyczy porozumienia międzygminnego, zawartego pomiędzy 38 gminami, na podstawie którego Gmina Wrocław pokieruje zadaniem publicznym oraz określi zasady współpracy w zakresie opracowania dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” (SUMP).

Dokument ma służyć całemu obszarowi funkcjonalnemu i stanowić narzędzie do kreowania przyszłej współpracy w jego ramach. SUMP dla obszaru funkcjonalnego będzie także stanowił ważny element strategii rozwoju ponadlokalnego, której wymóg opracowania został wskazany w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Plan Zrównoważonej Mobilności jest rozwiązaniem, które przyczynia się do osiągania celów ustalonych przez przywódców Unii Europejskiej w zakresie klimatu i energii. Jest on szeroko promowany przez Komisję Europejską, jako nowa koncepcja planowania, pozwalająca traktować wyzwania związane z transportem i problemy obszarów miejskich w sposób bardziej zrównoważony i zintegrowany.

Nie zapomnij udostępnić: