Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 1 czerwca, 2021 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

Treść artykułu

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm. ) Burmistrz Miasta Brzegu przedstawia Radzie Miejskiej Brzegu Raport o stanie Gminy za rok 2020 w terminie do dnia 31 maja 2021 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Brzeg za 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, do Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Brzeg odbędzie się 17 czerwca 2021 r. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane
do dnia 16 czerwca 2021 r. w godzinach 7.15-15.15 w Urzędzie Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 w Biurze Rady Miejskiej.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w załączeniu oraz na stronie bip.brzeg.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu

Renata Listowska

Nie zapomnij udostępnić: