Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 17 maja, 2021 Tytuł artykułu

Zapytanie o cenę dot. postępowania pn. „Wykonanie filmu promującego zadania realizowane w zakresie ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Brzeg”

Treść artykułu

Na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Beneficjent – Burmistrz Brzegu – zaprasza do złożenia oferty na poniższe zadanie, pn.: „Wykonanie filmu promującego zadania realizowane w zakresie ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Brzeg”.

 

Nie zapomnij udostępnić: