Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 27 kwietnia, 2021 Tytuł artykułu

Basen przy ulicy Korfantego i przy ulicy Wrocławskiej – to możliwe!

Treść artykułu

Basen przy ulicy Korfantego i przy ulicy Wrocławskiej – to możliwe!

 W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej trwa ożywiona debata dotycząca zasadności budowy basenu przy ulicy Korfantego. Przyczynkiem do niej stała się 3 milionowa dotacja rządowa, pozyskana przez Gminę Brzeg na to zadanie. Część radnych próbuje nie tylko zbagatelizować kwotę dotacji, ale co gorsza, przedstawia mieszkańcom fałszywą alternatywę: basen przy ulicy Korfantego albo basen przy ulicy Wrocławskiej. Tymczasem można znaleźć kompromisowe rozwiązanie, które umożliwiłoby realizację tych dwóch obiektów.

Basen przy ulicy Korfantego można i należy zrobić. Gmina Brzeg wydała dotychczas ponad pół miliona złotych na dokumentacje. Zgodę na wydatkowanie środków na przygotowanie dokumentacji budowy basenu na Korfantego wyraziła większość obecnego składu Rady Miejskiej. To, że w chwili obecnej, rządy w Radzie Miejskiej w Brzegu przejęła nieprzychylna burmistrzowi większość, nie powinno skutkować odrzuceniem tego przedsięwzięcia i tym samym wyrzuceniem 173 430 zł publicznych pieniędzy wydanych na dokumentację (podobnie zmarnotrawiono 361 570 zł na dokumentację z 2006r.) Nie chcemy również zwracać 3 mln zł do budżetu państwa. To byłoby czyste marnotrawstwo środków publicznych i sytuacja nie mająca precedensu w historii Brzegu. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej (29 kwietnia o godzinie 9.00) Burmistrz Brzegu przedstawi radnym propozycję realizacji budowy basenu przy ulicy Korfantego w cyklu dwuletnim (2021-2022).

Ile będzie kosztował basen przy ulicy Korfantego?

Aby poznać wartość inwestycji należy zrobić przetarg nieograniczony. W obecnej sytuacji w przypadku dużych inwestycji dwuletnich, na skutek braku dużej podaży pieniądza na rynku (pieniądze unijne z perspektywy 2014-2020 się skończyły, a nowa perspektywa 2021-2027 jeszcze nie ruszyła) jest ogromna szansa na uzyskanie korzystnej ceny. Przykład ulicy Jana Pawła II, gdzie najniższa zaoferowana cena wyniosła 58% wartości kosztorysowej, mówi sam za siebie. Mogłoby się okazać, że w wyniku przetargu uzyskamy niższą wartość niż wartość kosztorysowa. Jednak aby to sprawdzić, należy ogłosić przetarg już teraz, kiedy ceny oferowane w przetargach są stosunkowo niskie.

Koszt budowy basenu przy ul. Korfantego, według wartości kosztorysowej, wynosi 17 738 632,76 zł brutto, a Skarbnik Brzegu w uchwale budżetowej i uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej przewiduje zaciągnięcie w 2022 r. kredytu w kwocie do 10 mln zł, a nie, jak wieszczył jeden z radnych, 15 mln zł. Oznacza to, że pozostała kwota będzie pochodziła z dotacji lub budżetu Gminy Brzeg. Należy przy tym wspomnieć, że dzięki posiadanej dokumentacji staramy się pozyskiwać kolejne  fundusze zewnętrzne. Mamy złożone wnioski do Krajowego Planu Odbudowy, jak również do następnej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Podkreślenia wymaga, że koszt podatku VAT w kwocie ok. 3,3 mln zł, będzie w przeciągu kilku lat odzyskiwany, co ułatwi spłatę kredytu. Biorąc pod uwagę odzyskiwanie podatku VAT wysokość kredytu wyniesienie ostatecznie ok. 6,7 mln plus koszty odsetek i prowizji i to w najgorszym razie, gdyby Gmina Brzeg nie pozyskałaby już żadnych dodatkowych środków zewnętrznych. Nie jest to kwota, która zrujnowałaby budżet Gminy Brzeg i uniemożliwiała realizację innych, społecznie oczekiwanych przez mieszkańców zadań, w tym remontu i rozbudowy krytej pływalni przy ulicy Wrocławskiej.

Warto również zauważyć, że w przypadku basenu przy ulicy Korfantego nie będą generowane wysokie koszty jego bieżącego utrzymania. Basen powinien się bilansować, a ewentualna dopłata nie powinna przekraczać kilkudziesięciu tysięcy złotych w skali roku. Mieszkańcy będą również mogli korzystać z dotychczas wybudowanej ogólnodostępnej infrastruktury przy ulicy Korfantego (ścieżka, pomosty) bezpłatnie, a dla obsługi basenu zostanie wybudowany oddzielny parking na blisko 100 miejsc z możliwością rozbudowy. Budowa basenu nie zamknie drogi do budowy małej infrastruktury rekreacyjnej jak np. plac zabaw.

Co z krytą pływalnią przy ulicy Wrocławskiej?

Wobec stosunkowo niskiej kwoty kredytu miasto będzie mogło realizować inne zadania, w tym remont i rozbudowę krytej pływalni przy ulicy Wrocławskiej. Pływalnia ta wymaga: remontu istniejącego obiektu, dobudowy niecki pływackiej, dobudowy saunarium czy strefy rehabilitacji. Dużą wątpliwość budzą natomiast próby ulokowania otwartych niecek basenowych, które dzięki zastosowaniu nowoczesnych pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych miałyby umożliwić zażywanie kąpieli przez 8 miesięcy (na co wskazują radni w uzasadnieniu do uchwały z 26.11.2020r.). Obawiam się, że jest to „pobożne życzenie” tych radnych, którzy chcieliby przenieść rozwiązania rodem z Białki Tatrzańskiej, Chochołowa lub Uniejowa do Brzegu. W tych miejscach występują wody geotermalne, natomiast w Brzegu do ogrzewania całego obiektu (krytego i otwartego) miałyby wystarczyć pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne. Brzmi to bardzo ciekawie, ale czy przekonywująco i wiarygodnie?

Papier oczywiście przyjmie wszystko, można rozpisywać się o fotowoltaice, pompach ciepła, magazynach energii ale czy te rozwiązania sprawdzą się pod naszą szerokością geograficzną? Czy będzie wystarczająco miejsca na ich posadowienie? Czy wystarczą dla ogrzania wody w całym obiekcie i wyprodukowania wystarczającej ilości energii elektrycznej przez cały rok?  Na te pytania nie można odpowiedzieć w żaden sposób, a dywagacje radnych mają charakter życzeniowy. Inwestycja ta nie ma bowiem przygotowanej dokumentacji projektowej, jak również tzw. analizy wykonalności projektu. Jest to dokument, który powinien zawierać m.in. analizę techniczną i technologiczną, w tym analizę wykonalności przedsięwzięcia oraz analizę możliwych opcji i wyboru optymalnego rozwiązania. Po wykonaniu takiej analizy może okazać się, że rozbudowa basenu w sposób określony przez niektórych radnych, nie jest możliwa do wykonania, ma poważne mankamenty lub jest nierealna ze względu na nakłady lub koszty eksploatacji. Z oczywistych względów nie jest dzisiaj znana wartość tej inwestycji i potencjalne źródła dofinansowania.

Rozbudowa krytej pływalni przy ulicy Wrocławskiej niesie pewne ryzyko, o którym również warto wspomnieć. O ile możemy mieć pewność, że przy ulicy Korfantego nie napotkamy na poważne przeszkody przy realizacji inwestycji ze względu na dogodne warunki gruntowe, o tyle teren przy ulicy Wrocławskiej jest bardzo trudny, gdyż znajdywały się na nim, w czasie II wojny światowej, warsztaty remontowe Wermachtu. Już w trakcie budowy krytej pływalni w latach 90-tych ubiegłego wieku, pojawiły się ogromne trudności z kruszeniem zbrojonego betonu. Jego koszt na wysypisku w Gać to aktualnie 756 zł za tonę. Może się zatem okazać, że dla posadowienia otwartych niecek basenowych znaczącą kwotę trzeba będzie wydać na sam wywóz betonowych odpadów…

W latach ubiegłych w Brzegu tworzono już dokumentacje na pomnikowe inwestycje, które traciły ważność ze względu na kilkudziesięcio-milionowe koszty, nie możliwe do udźwignięcia przez budżet miasta. Dlatego też powinniśmy skupić się na rozbudowie i unowocześnieniu istniejącej krytej pływalni wraz ze strefą Spa, bez „wciskania na siłę” niecek otwartych, które znacząco podrożą inwestycję. Zamiast nich, warto byłoby powiększyć parking, który z całą pewnością będzie niezbędny.

Reasumując, realizujmy basen letni przy ulicy Korfantego, na który jesteśmy pod każdym względem przygotowani (gotowa dokumentacja, ważne pozwolenie na budowę i realny montaż finansowy), a w następnej kolejności krytą pływalnię przy ulicy Wrocławskiej.

Bartłomiej Kostrzewa

 

Nie zapomnij udostępnić: