Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 13 kwietnia, 2021 Tytuł artykułu

Informacja dla rodziców dot. sytuacji w PP nr 10

Treść artykułu

Szanowni Rodzice,

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 10 w Brzegu informuje, iż w dniu 13.04.2021 r. zajęcia stacjonarne w grupie Dyżurującej częściowo zostają zawieszone.

W związku z faktem, iż 10 dzieci z grupy Dyżurującej miało kontakt z osobą o dodatnim wyniku badania w kierunku SARS-CoV2, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Brzegu obejmuje kwarantanną część dzieci z ww. oddziału, w okresie od dnia 13.04.2021r. do dnia 17.04.2021r.

Kwarantanna polega na czasowym odizolowaniu osoby, która może być nosicielem choroby zakaźnej. Ograniczenie kontaktu osoby podejrzanej o zakażenie z innymi ludźmi ma na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzenienia się epidemii. Zajęcia dla dzieci będą realizowane w formie zdalnej na grupach „Wirtualna Biała PP10”, Wirtualna Niebieska PP10”, Wirtualna Pomarańczowa PP10”, Wirtualna Zielona PP10”, Wirtualna Żółta PP10”, Wirtualna Czerwona PP10”. Pozostała część grupy, która nie maiła kontaktu z zakażonym dzieckiem, funkcjonuje w trybie stacjonarnym. Kwarantanną, którą objęto dzieci i personel nie ma wpływu na funkcjonowanie pozostałej części grupy. Wszystkie informacje przekazywane będą rodzicom poprzez ustalone formy kontaktu z wychowawcami grupy i dyrektorem.

Przedszkole funkcjonuje cały czas w podwyższonym reżimie sanitarnym, na bieżąco dokonywana jest dezynfekcja wyposażenia, pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych.

Prosimy wszystkich rodziców o rozmowy z dziećmi na temat konieczności stosowania zasad higieny osobistej i środków ostrożności, przy jednoczesnym wsparciu emocjonalnym naszych małych podopiecznych.

Bardzo prosimy rodziców o zachowanie spokoju oraz zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci z przedszkola.

Informujemy, że przedszkole jest przygotowane na trudne sytuacje, a działania podjęte we współpracy z Sanepidem oraz Organem Prowadzącym przedszkole służą prewencji w zaistniałej sytuacji epidemiologicznej.

Nie zapomnij udostępnić: