Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 2 kwietnia, 2021 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8 kwietnia 2021 r.o godzinie 15.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad sesji.
2.Wnioski do porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 – 2023 ( druk nr 1),
b)zniesienia formy ochrony przyrody jednego drzewa z gatunku dąb szypułkowy stanowiącego element pomnika przyrody – Alei dziesięciu dębów szypułkowych oraz zmiany Uchwały Nr XIX/145/07 Rady
Miejskiej w Brzegu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody ( druk nr 2),
c)zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i określenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Brzegu ( druk nr 3),
4.Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej Brzegu.

Serdecznie zapraszam mieszkańców
miasta do wzięcia udziału
Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu

Renata Listowska

Nie zapomnij udostępnić: