Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 30 marca, 2021 Tytuł artykułu

Już niebawem rusza I etap konsultacji społecznych związanych z trwającym opracowaniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia

Treść artykułu

Już niebawem rusza I etap konsultacji społecznych związanych z trwającym opracowaniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia.

Dokument ma służyć całemu obszarowi funkcjonalnemu (38 gmin, w tym również Gmina Brzeg) i stanowić narzędzie do kreowania przyszłej współpracy w jego ramach. SUMP dla obszaru funkcjonalnego będzie także stanowił ważny element strategii rozwoju ponadlokalnego, której wymóg opracowania został wskazany w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Plan Zrównoważonej Mobilności jest rozwiązaniem, które przyczynia się do osiągania celów ustalonych przez przywódców Unii Europejskiej w zakresie klimatu i energii. Jest on szeroko promowany przez Komisję Europejską, jako nowa koncepcja planowania, pozwalająca traktować wyzwania związane z transportem i problemy obszarów miejskich w sposób bardziej zrównoważony i zintegrowany.

 

W przeciwieństwie do tradycyjnego podejścia w planowaniu transportu, koncepcja SUMP kładzie szczególny nacisk na:

– zaangażowanie przedstawicieli gmin i obywateli,

– koordynację polityk między sektorami (transportu, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego, polityki społecznej, zdrowia, bezpieczeństwa, itp.), między poziomami samorządów oraz między sąsiadującymi ze sobą organami władzy.

SUMP dla obszaru funkcjonalnego (aglomeracji wrocławskiej) ma przyczyniać się do:

– zmniejszenia zapotrzebowania na transport oraz zwiększenia udziału przyjaznych środowisku środków transportu (np. transport publiczny, rower, komunikacja piesza, transport elektryczny) w obszarze funkcjonalnym Wrocławia,

– zapewnienia wszystkim obywatelom takich rodzajów środków transportu, które umożliwiają dostęp do kluczowych celów podróży i usług;

– poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców;

– redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii;

– zmniejszenia kosztów transportu osób i towarów;

– pozytywnego wpływu na atrakcyjność i jakość środowiska z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako całości.

 

Nie zapomnij udostępnić: