Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 1 marca, 2021 Tytuł artykułu

Optymalizacja układu linii komunikacji miejskiej. Ulica Poznańska bez nowych przystanków

Treść artykułu

W 2020 r. na zlecenie Urzędu Miasta firma TRAKO PROJEKTY TRANSPORTOWE opracowała plan optymalizacji układu linii i rozkładów jazdy komunikacji miejskiej w Brzegu. Projekt, przygotowany w oparciu o badania przeprowadzone na przestrzeni minionego roku (zwłaszcza września, kiedy zniesiono część obostrzeń wynikających z pandemii), zakłada szereg rozwiązań, które usprawniłyby transport publiczny w naszym mieście. Jak podkreślali autorzy opracowania, ma to być pierwsza znacząca korekta tras komunikacji autobusowej od blisko 30 lat, uwzględniająca wymogi współczesności, zmiany w intensywności zabudowy miasta, a co za tym idzie również w liczbie osób korzystających z komunikacji publicznej w danym rejonie Brzegu, zmiany demograficzne, które również mają wpływ na rozwiązania komunikacyjne w mieście.

W przestrzeni miasta pojawiły się nowe obiekty handlowe, które można określić mianem generatorów ruchu. To one, tak jak np. kompleks handlowy przy ulicy Łokietka, wpływają na propozycję zmian przebiegu linii oraz obłożenie tras komunikacji autobusowej. Korzystają z nich ci z mieszkańców Brzegu, którzy nie dysponują własnym transportem. Najważniejszym wnioskiem wyciągniętym z przeprowadzonej analizy był fakt, że okres oczekiwania w Brzegu na połączenie komunikacyjne to obecnie 39 minut. Zoptymalizowanie układu komunikacyjnego umożliwiłoby skrócenie tego czasu do maksymalnie 17 minut (zakładana średnia to 15 minut). Liczbę przystanków w Brzegu oceniono jako zadawalającą, jednak dla polepszenia systemu zaproponowano przesunięcie przystanku na ulicy Korfantego i ustawienie nowej pary przystanków przy ulicy Poznańskiej. Zaraz po przedstawieniu założeń optymalizacji układu linii i rozkładu jazdy komunikacji miejskiej, radnym przedstawiono projekt uchwały zmieniającej zapisy uchwały z dnia 4 września 2015 r., załącznikiem do której był wykaz przystanków komunikacji miejskiej. Zmiana w załączniku miała dotyczyć dodania w wykazie dwóch nowych przystanków przy ulicy Poznańskiej, co skutkowałoby możliwością zakupu przez Gminę Brzeg nowych słupków przystankowych i ich montażu, tak by w nowym rozkładzie jazdy mogły zostać włączone do użytkowania. Niestety Rada Miejska odrzuciła propozycję zmian w załączniku do uchwały. W konsekwencji nowe przystanki się nie pojawią co będzie miało wpływ na wydłużoną drogę do przystanku dla mieszkańców ulicy Makarskiego i Morcinka. Przeciwko głosowali radni: Grzegorz Chrzanowski, Krzysztof Grabowiecki, Paweł Grabowski, Jadwiga Kulczycka, Renata Listowska, Bożena Szczęsna, Tomasz Wikieł, Ewa Kozioł. Za przyjęciem uchwały byli radni: Renata Biss, Kazimierz Kozłowski, Jacek Niesłuchowski, Radosław Preis, Dariusz Socha, Andrzej Witkowski, Janusz Żebrowski. Radni Wojciech Komarzyński, Ryszard Różański i Piotr Szpulak wstrzymali się od głosu.

Tym z Państwa, którzy zechcą zapoznać się z dyskusją podczas sesji, udostępniamy link do nagrania. Materiał dotyczący optymalizacji układu linii i rozkładów jazdy komunikacji miejskiej zaczyna się w 3 godzinie, 4 minucie i 6 sekundzie nagrania.

 

Nie zapomnij udostępnić: