Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 26 lutego, 2021 Tytuł artykułu

Zapytanie o cenę dot. postępowania pod nazwą ,, Dostawa 184 sztuk budek lęgowych z trocinobetonu dla jerzyków, przeznaczonych do zamontowania na terenie Brzegu”

Treść artykułu

Na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Beneficjent – Burmistrz Brzegu – zaprasza do złożenia oferty na poniższe zadanie, pn.: Dostawa 184 sztuk budek lęgowych z trocinobetonu dla jerzyków, przeznaczonych do zamontowania na terenie Brzegu.”

Nie zapomnij udostępnić: