Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 15 lutego, 2021 Tytuł artykułu

Konsultacje dot. wydatkowania funduszy europejskich na lata 2021-2027 w województwie opolskim

Treść artykułu

W piątek, 15 lutego br. Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, wraz z Zastępcą Burmistrza Brzegu Bartłomiejem Kostrzewą oraz pracownikiem merytorycznym z Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska brali udział w konsultacjach społecznych online dotyczących wydatkowania funduszy europejskich na lata 2021-2027 w województwie opolskim, organizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Konsultacje odbywają się odrębnie dla każdego regionu – w piątek przyszedł czas na Opolskie.

Jak podkreślała podczas konsultacji Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak „Opolskie jest regionem bardzo sprawnie realizującym swój regionalny program operacyjny od 2014 roku. – Na prawie 94% dostępnej kwoty są już podpisane umowy z beneficjentami, ponad 63% funduszy wpłynęło już na konta beneficjentów. To bardzo dobrze świadczy o regionie.” – dodała.

Głównym tematem spotkania były fundusze europejskie na lata 2021-2027.  Polska otrzyma w tym czasie z budżetu Unii Europejskiej około 770 mld zł, z czego około 57 mld euro przypadnie w ramach nowego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, a 66,8 mld euro na realizację polityki spójności w nowym okresie programowania.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak poinformowała również, że Opolskie może liczyć w kolejnych latach na 763 miliony euro.  Jednak jest jeszcze rezerwa w tzw. puli regionalnej – to około 7 mld euro do podziału pomiędzy wszystkie województwa.  – „Od negocjacji z marszałkami i ich propozycji zależy, jakie będą ostateczne kwoty dla regionów.” – podkreślała minister.

O tym, na co Opolskie zamierza przeznaczyć swoją regionalną pulę, mówił podczas konsultacji Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła: „Opolskie ma otrzymać 763 miliony euro, ale liczymy też na pieniądze z tej rezerwy. Przy obecnych zasadach podziału województwo mogłoby otrzymać dodatkowo 250 milionów euro.” – wyrażał nadzieję marszałek.

Mówiąc o systemie zarządzania funduszami europejskimi w regionie, marszałek podkreślał zwłaszcza przyjętą już w tej perspektywie i bardzo dobrze się sprawdzającą strategię zarządzania pieniędzmi przez pięć subregionów: Brzeski, Południowy, Północny, Kędzierzyńsko-Strzelecki i Aglomerację Opolską. – „Taki sposób chcemy kontynuować.” – mówił Andrzej Buła.

Marszałek wymieniał też priorytety regionalnego programu na lata 2021-2027, wynikające bezpośrednio z celów, przyjętych w opracowywanej właśnie strategii rozwoju regionalnego. To pięć priorytetów i przypisanych im na dzisiaj kwot:

  • Innowacyjne i konkurencyjne Opolskie – 109 mln euro;
  • Zielone Opolskie – 213 mln euro;
  • Lepiej połączone Opolskie – 127 mln euro;
  • Opolskie silne społecznie – 230 mln euro;
  • Opolskie bliżej mieszkańców – 61 mln euro.

Jak mówiła minister Jarosińska-Jedynak, konsultacje z marszałkami w sprawie podziału rezerwy ze wspomnianej puli regionalnej rozpoczną się po 22 lutego, a więc zapewne już wkrótce dowiemy się, jakie będą ich efekty.
A sama Umowa Partnerstwa powinna trafić do konsultacji z Komisją Europejską na przełomie czerwca i lipca tego roku.

 

Nie zapomnij udostępnić: