Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 14 lutego, 2021 Tytuł artykułu

81. rocznica deportacji Polaków na Syberię i 79. rocznica powołania Armii Krajowej

Treść artykułu

W niedzielę, 14 lutego br. w kościele pw. św. Mikołaja odbyła się uroczysta msza święta w intencji Polaków, którzy 81 lat temu zostali deportowani na Syberię oraz 79. rocznicy powołania Armii Krajowej. Władze samorządowe reprezentował m.in. Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. W nabożeństwie uczestniczyły również poczty sztandarowe m.in. organizacji kombatanckich i społecznych, Światowego Związku Żołnierzy AK, a także szkół podstawowych. Zwieńczeniem uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów – pod tablicą upamiętniającą ofiary tragicznych wydarzeń związanych z wywózką Polaków na Syberię, a także pod tablicą upamiętniającą Armię Krajową.

Od 10 lutego 1940 r. do czerwca 1941 r. władze Związku Sowieckiego, okupującego tereny II Rzeczypospolitej, zorganizowały cztery wywózki na Wschód obywateli polskich różnych narodowości. Pierwsza z nich objęła głównie rodziny urzędników państwowych, m.in. sędziów, prokuratorów, policjantów, leśników, a także wojskowych, w tym uczestników wojny polsko-bolszewickiej i właścicieli ziemskich. Wywożeni trafiali do północnych regionów ZSRS, w okolice Archangielska oraz do Irkucka, Kraju Krasnojarskiego i Komi.

Pierwsza wywózka była największa – ok. 140 tys. osób i najbardziej tragiczna pod względem liczby ofiar.

14 lutego 1942 roku Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową. Podziemne wojsko, będące fenomenem w okupowanej przez Niemców Europie, skupiło w sobie niemal całą patriotycznie nastawioną część narodu polskiego. Nazwa „AK”, także w późniejszym czasie, stała się jednym z najważniejszych symboli dążeń do niepodległości.

„Znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ – wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią „Armię Krajową” – rozkazywał w depeszy, która dotarła z Londynu do Warszawy 14 lutego, Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski. Od tej pory oficjalnie zaczęła funkcjonować nazwa „Armia Krajowa”. Nazwa-symbol, obejmująca w zasadzie całokształt wysiłku zbrojnego polskiej konspiracji. W szczytowym okresie istnienia AK liczyła ponad 300 tysięcy zaprzysiężonych żołnierzy.

 

Nie zapomnij udostępnić: