Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 12 lutego, 2021 Tytuł artykułu

Życzenia z okazji Dnia Małżeństwa

Treść artykułu

Z okazji Dnia Małżeństwa,

 które przypada na dzień 13 lutego, 

Gmina Brzeg życzy samych pogodnych dni,

dużo miłości, wzajemnego szacunku i zrozumienia,

satysfakcji z życia osobistego i zawodowego

 oraz zadowolenia z bycia częścią brzeskiej wspólnoty lokalnej.  

 

Gmina Brzeg w swojej codziennej pracy

wspiera i towarzyszymy małżeństwom w budowaniu harmonii,

która jest niezbędna i potrzebna każdej parze na jej życiowej drodze.

 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w projekcie Polska Szczęśliwych Rodzin: https://www.polskaszczesliwychrodzin.pl/.

 

 

Rozwój żłobków i przedszkoli

 

         Gmina Brzeg kładzie duży  nacisk i dokłada wszelkich starań, by zapewnić opiekę nad dziećmi, aby małżeństwa mogły swobodnie realizować swoje plany zawodowe.

  • Gmina zapewnia wszystkim dzieciom do lat 6 swobodny i pełen dostęp do Przedszkoli Publicznych. Każda placówka w pełni wyposażona jest we własna, domową kuchnię. Na terenie Gminy Brzeg funkcjonuje 12 Przedszkoli Publicznych, w tym jedno integracyjne, oraz dwa Przedszkola Niepubliczne na łączną ilość miejsc 1252.
  • Na terenie Gminy Brzeg funkcjonuje 5 żłobków na łączną ilość miejsc 299, w tym: 1 żłobek publiczny (122 miejsca od września 2021 r.), 4 żłobki niepubliczne (177 miejsc),
  • Gmina Brzeg dofinansowuje do pobytu ok. 150 dzieci pochodzących z  terenu  Gminy Brzeg, w żłobkach niepublicznych  w wys. 300 zł dla każdego dziecka.
  • Gmina Brzeg corocznie korzysta z dofinansowania żłobków w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021.

 

 

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

 

W ramach dobrych praktyk uruchomione zostało wsparcie dla rodziców w formie warsztatów podnoszących umiejętności wychowawcze pod nazwą „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. „Szkoła” jest  programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanym na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli. Głównym celem programu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

 

Rozwój infrastruktury obiektów kulturalnych, sportowych,

rekreacyjnych.

 

Poprawa jakości życia rodzin to lepszy dostęp do wydarzeń sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych. Dlatego zmodernizowane zostało Brzeskie Centrum Kultury, które jest miejscem wielu wydarzeń kulturalnych, m.in. wieczorków poetyckich, występów, pokazów tanecznych, konkursów wokalnych, sztuk teatralnych, czy miejscem obchodów wielu uroczystości,  zrzeszających całe rodziny. Mamy również nadzieję, że kino przyciągnie całe rodziny i rzesze  amatorów filmów. Ponadto tworzone są mini siłownie na świeżym powietrzu, a także nowoczesne boiska sportowe usytuowane przy szkołach. Wszystkie te działania służą wspieraniu brzeskich rodzin. Nie można zapomnieć o Brzeskim Centrum Seniora, które stało się prawdziwym centrum wsparcia dla seniorów, koordynującym wszelkie działania na rzecz osób starszych na terenie naszego miasta. Ponadto Brzeski Amfiteatr odzyskał po remoncie dawną świetność i znów będzie przyciągał wielu wspaniałych artystów, którzy uświetnią obchody Dni Brzegu. Ponadto brzeskie parki po rewitalizacji pięknieją i cieszą oko  swym widokiem.  Stały się miejscem spotkać i spacerów całych rodzin,  przyciągając mnóstwo spacerowiczów.

 

Obchody Jubileuszów

 

Corocznie Burmistrz Brzegu podejmuje działania zmierzające do uhonorowania jak największej ilości par małżeńskich obchodzących Jubileusz 50 i 60 lecia Pożycia Małżeńskiego. W uroczystej oprawie Burmistrz Brzegu, reprezentujący Prezydenta RP, nagradza mieszkańców obchodzących Złote i Diamentowe Gody.

Ceremonia wręczenia  dostojnym jubilatom medali  za długoletnie pożycie małżeńskie oraz stosownych legitymacji jest ceremonią wyjątkową, pełną wzruszeń, podczas której małżonkowie często zdradzają swoją receptę na szczęście i miłość przez tyle lat. Ten wyjątkowy i piękny staż małżeński winien stanowić wzór i przykład dla młodych, przyszłych  pokoleń.

 

Program dla Rodzin pn.: „Za życiem”-Utworzenie i prowadzenie

Środowiskowego Domu Samopomocy

 

W ramach programu rządowego „Za życiem” Gmina Brzeg podjęła się utworzenia ośrodka wsparcia dziennego i  prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB dla 30 osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji  organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Dzięki tej inicjatywie możliwe jest wsparcie rodziców i umożliwienie im pracy zawodowej czy odpoczynku i wytchnienia, poprzez opiekę nad ich podopiecznymi, wymagającymi wsparcia.

 

Mieszkania  Wspomagane

 

W gminie Brzeg zostało utworzone pierwsze mieszkanie wspomagane, jako pomoc w opiece nad osobami starszymi, schorowanymi wymagającymi wsparcia w życiu codziennym, dla  osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona oraz osób starszych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z wkładem własnym Gminy.  Zamieszkała tam rodzina ma pokrywane  opłaty dot. czynszu, funduszu remontowego, opłat administracyjnych , wody, ścieków, prądu i gazu. Ponadto realizowane są działania wspomagające codzienne funkcjonowanie rodziny ze strony opiekuna mieszkania, pracownika socjalnego, asystenta/opiekuna, animatora czasu, koordynatora.

 

 

Nie zapomnij udostępnić: