- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Posiedzenie Rady Porozumienia w sprawie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (SUMP)

We wtorek, 2 lutego br. Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak uczestniczył w posiedzeniu Rady Porozumienia w sprawie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (SUMP). Posiedzenie dotyczyło porozumienia międzygminnego na podstawie którego Gmina Wrocław pokieruje zadaniem publicznym oraz określi zasad współpracy w zakresie opracowania dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” (SUMP).