Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 2 lutego, 2021 Tytuł artykułu

Pomoc dla przedsiębiorców prowadzących usługi gastronomiczne.

Treść artykułu

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej, w czwartek 4-go lutego 2021 r., Burmistrz Brzegu przedłoży pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty za korzystanie  z  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021 r.

Obostrzenia wprowadzone przez rząd związane z walką z koronawirusem w dużej  mierze ograniczyły lub wręcz uniemożliwiły na pewien czas prowadzenie działalności  niektórych branż gospodarki. W reakcji na ten stan rzeczy Burmistrz Brzegu w 2020 roku wprowadził pakiet  pomocowy wprowadzając ulgi dla przedsiębiorców, w postaci pomocy dla mikro (zatrudniających  do 10 osób), małych (zatrudniających do 50 osób) i średnich (zatrudniających do 250 osób) przedsiębiorców. Podjęto także uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, która to uchwała obowiązywała do dnia 31.12.2020 r.

Jak wiemy działalność punktów gastronomicznych objęta została jednymi z największych obostrzeń, łącznie z całkowitym zakazem prowadzenia działalności. Okresowo zezwalano na otwieranie restauracji wprowadzając jednak istotne ograniczenia. W wyniku tych obostrzeń zmniejszeniu uległa wartość sprzedaży napojów alkoholowych przez przedsiębiorców będących beneficjentami zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Przedsiębiorcy ponosić musieli opłaty wynikające z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Projekt uchwały proponowanej przez burmistrza przewiduje zwolnienie od opłat wynikających z korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o której mowa w art. 11  ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dotychczas ustawa nakładała obowiązek odprowadzenia opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych serwowanych w restauracjach gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu. 26 stycznia br. weszła w życie ustawa umożliwiająca dokonanie zwolnienia przez Gminę z wnoszenia opłat i w ślad za tym burmistrz przygotował na sesję nadzwyczajną 4 lutego projekt uchwały zwalniającej całkowicie restauratorów z konieczności ponoszenia tej opłaty w 2021 roku.

Zwolnienie z opłaty rocznej stanowić będzie element prowadzonej przez miasto polityki wsparcia przedsiębiorców najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami ekonomicznymi epidemii COVID – 19 i jest próbą złagodzenia skutków zaistniałej sytuacji. Będzie zarazem odpowiedzią na liczne wnioski przedstawicieli branży gastronomicznej naszego miasta o wsparcie w trudnym czasie ograniczeń i restrykcji wprowadzonych na skutek pandemii.

 

Nie zapomnij udostępnić: