Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 20 stycznia, 2021 Tytuł artykułu

Wspieramy Brzeskich Seniorów

Treść artykułu

21 stycznia – Dzień Babci, 22 stycznia – Dzień Dziadka

Wszystkim Babciom i Dziadkom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności oraz pogody ducha.

 

Gmina Brzeg realizując działania senioralne wspiera  Brzeskich Seniorów, za co została wyróżniona w projekcie pn.: „Polska Szczęśliwych Rodzin”, realizowanym przez Fundację Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia, w ramach konkursu granowego ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej „Po pierwsze Rodzina”. Celem projektu jest  wzmocnienie  działań senioralnych na terenie Gminy Brzeg i wymiana doświadczeń z innymi liderami środowisk prorodzinnych w Polsce.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w projekcie Polska Szczęśliwych Rodzin: https://www.polskaszczesliwychrodzin.pl/.

Na okoliczność święta „Dnia Babci i Dziadka” celem dodania otuchy i wsparcia w tak trudnym czasie, opracowany został filmik.  Zachęcamy wszystkich seniorów do oglądania.

 

 

Działania senioralne podejmowane przez Gminę Brzeg

 „Polska Szczęśliwych Rodzin”

Brzeskie Centrum Seniora

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie objęcia szczególną opieką brzeskich seniorów i organizacji senioralnych od 1 marca 2020 r., w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu utworzono Brzeskie Centrum Seniora, którego siedzibą jest Dzienny Dom Pomocy, ul Piastowska 29. W obliczu wzrastającego zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19, Brzeskie Centrum Seniora stało się prawdziwym centrum wsparcia dla seniorów, koordynującym wszelkie działania na rzecz osób starszych na terenie naszego miasta. Realizowane są następujące projekty:

 1. Realizowane są usługi tzw. „kuriera społecznego” w ramach projektu „Brzeg przyjazny dla seniorów i osób niepełnosprawnych”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Teleopieka. W ramach projektu objętych jest wsparciem 15 osób, których obsługuje 3 kurierów społecznych. Wsparcie dotyczy zrobienia zakupów, wykupienia leków, wsparcia w codziennym funkcjonowaniu wg indywidualnych potrzeb wspieranych osób. Czas realizacji projektu: październik 2020- maj 2021.
 2. Realizowane są świadczenia usług tzw. „Marszałkowskiego kuriera społecznego” podczas epidemii COVID-19 realizowanej w ramach Projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni” – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zakupionych zostało 45 obiadów dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych zgodnie z założeniami projektu. Projekt obsługuje 4 kurierów, którzy oprócz dostarczenia obiadu wspierają osoby w codziennym funkcjonowaniu. Czas realizacji projektu grudzień 2020  – styczeń 2021. Obiady przygotowywane są przez Centrum Usług Gastronomicznych „Mario” w Brzegu.
 3. Realizowany jest Program ‘Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia”, który skierowany jest osób w wieku 70+, którzy ze względu na pandemię postanowili zostać w domu. W ramach projektu została zatrudniona 1 osoba do realizacji programu w terenie. Po otrzymaniu zgłoszenia – opiekun seniora robi zakupy, wykupuje lekarstwa, wspiera osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Czas realizacji programu listopad – grudzień 2020. W ramach programu w grudniu 2020 r.  bezpłatnie dowożone są obiady bezpośrednio do miejsca zamieszkania osób 70+, które korzystają z programów realizowanych przez MOPS w Brzegu. Dowóz realizuje CUG „Mario” w Brzegu oraz pracownik Dziennego Domu Pomocy przy MOPS w Brzegu. Ze wsparcia obydwu usług do dnia 10.12.2020 skorzystało 48 osób.
 4. Podjęto działania w kierunku rozpropagowania kampanii edukacyjnej „Seniorze spotkajmy się w sieci” realizowanej przez Warszawski Instytut Bankowości wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i Państwowym Instytutem Badawczym NASK.
 5. W miesiącu grudniu rozdysponowane zostały pakiety ochronne dla seniorów 65+ (240 pakietów ochrony osobistej Covid-19) w ramach projektu „Opolskie przeciw COVID -19” otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Opolskiego.
 6. Zgłoszono chętne osoby do realizacji projektu „Usługi sąsiedzkie w Aglomeracji Opolskiej” w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie zgłoszenia.
 1. Ponadto Zorganizowana została kampania informacyjna w związku z planowanymi szczepieniami przeciwko Covid-19 w roku 2021.

 

Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszaków Gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej

W  ramach konkursu pn.: „Samorządowy lider”, organizowanego  przez Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy, Gmina Brzeg w związku z realizacją Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszaków Gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej, została nagrodzona tytułem „Nowego  lidera w zakresie profilaktyki grypy”. Naszym celem jest troska o całą rodzinę, także o seniorów.  Dlatego tak ważne jest budowanie świadomości mieszkańców Gminy Brzeg w zakresie zagrożeń wynikających z grypy i jej powikłań, w szczególnym okresie jakim jest pandemia Coronawirusa. W związku z powyższym w roku 2019 w ramach w/w programu zaszczepiono -260 seniorów, a w roku 2020-  200 seniorów w wieku 65+.

Miejska Rada Seniora

Na terenie Gminy Brzeg od roku 2018 funkcjonuje Miejska Rada Seniorów. Jej celem jest promowanie działań ukierunkowanych na integrację oraz pomoc dla osób starszych wymagających wsparcia czy zainteresowania drugim człowiekiem. Obecnie w dobie pandemii Covid-19, Rada Seniorów wzajemnie z Brzeskim Centrum Seniora, wspólnymi siłami koordynują działania polegające na dystrybucji środków ochrony osobistej, jak również działania informacyjno-edukacyjne. Miejska Rada Seniorów zaprasza wszystkich chętnych i zainteresowanych seniorów, którzy chcieliby podzielić się swoimi spostrzeżeniami i wnioskami do kontaktu drogą mailową elzbieta.kuzdzal@wp.pl oraz na nr tel. 781 116 281. Chwilowo cotygodniowe dyżury w Sali Konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu przy ul. Chrobrego 32 A, zostały zawieszone z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne.

 

Program.: „Za życiem”

Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy

 

W ramach programu rządowego „Za życiem” Gmina Brzeg podjęła się utworzenia ośrodka wsparcia dziennego i  prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB dla 30 osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji  organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. W tym roku nastąpiło ponowne podpisanie umowy na kolejne lata 2020-2023, celem dalszego wspierania  rodzin i ich podopiecznych, wymagających fachowej opieki osób trzecich.

 

Mieszkania  Wspomagane

W roku 2019 w Gminie Brzeg zostało utworzone pierwsze mieszkanie wspomagane, jako pomoc Gminy w opiece nad osobami starszymi, schorowanymi wymagającymi wsparcia w życiu codziennym, dla  osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona oraz osób starszych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z wkładem własnym Gminy.  Zamieszkała tam rodzina ma pokrywane  opłaty dot. czynszu, funduszu remontowego, opłat administracyjnych , wody, ścieków, prądu i gazu. Ponadto realizowane są działania wspomagające codzienne funkcjonowanie osób starszych , tj.,

 • wsparcie ze strony opiekuna mieszkania,
 • wsparcie ze strony pracownika socjalnego,
 • wsparcie ze strony asystenta/opiekuna,
 • wsparcie ze strony animatora czasu,
 • wsparcie w zakresie usług rehabilitanta,
 • wsparcie koordynatora.

Gmina Brzeg zamierza kontynuować tą inicjatywę i w kolejnych latach adoptować kolejne lokale mieszkalne na ten cel i zwiększyć ilość rodzin wymagających opieki.

 

Usługi opiekuńcze dla osób starszych

Od 2017 roku usługi opiekuńcze na terenie Gminy Brzeg realizowane są przez lokalne organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu ofert. Usługi opiekuńcze zwykłe realizowane są przez Polski Czerwony Krzyż natomiast usługi specjalistyczne przez Stowarzyszenie Chorych na SM. Realizacja usług przez organizacje pozarządowe w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości realizowanych usług a także do wzrostu liczby do ok 200 osób korzystających z tej formy pomocy. Od roku 2020 w ramach usług opiekuńczych dla podopiecznych korzystających z tej formy pomocy umożliwiono skorzystanie ze wsparcia tzw. „złotej rączki” w zakresie dokonania drobnych napraw dla osób korzystających z tej formy pomocy. Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019” W 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu realizował program który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.  W ramach programu Gmina Brzeg pozyskała środki w wys. 83 250,00 zł. , które pozwoliły na zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami.

 

Karta Dużej Rodziny

Opolska Karta Rodziny i Seniora

 

Obie karty to  system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin, a w szczególności  dla seniorów oferowanych zarówno w instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych – partnerów obu Kart. Główna ideą tego zadania jest zachęcanie jak największej grupy przedsiębiorców czy innych sektorów do współpracy z samorządem Gminnym, celem zaoferowania jak największego pakietu zniżek skierowanych do w/w odbiorców, celem wspierania lokalnych inicjatyw i działalności.

 

Pracownia Orange w Brzegu

 

Gmina Brzeg wspiera działania Pracowni  Orange w Brzeg, wyposażonej w nowoczesny sprzęt i internet, przy współpracy z Fundacją Centrum Aktywnego Wsparcia, która jest miejscem spotkań   i rozwoju  mieszkańców gminy Brzeg, a także ma służyć brzeskim seniorom, którzy mogą liczyć  na wsparcie personelu i pomoc w obsłudze sprzętów i urządzeń komputerowych.

 

Bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna

 

Brzescy seniorzy mogą liczyć na bezpłatną pomoc Gminy w kwestiach prawnych, a także  specjalistyczne wsparcie psychologiczne  w Punkcie Pomocy Kryzysowym przy ul. Piastowskiej 29a, szczególnie w tak trudnym okresie  jakim jest pandemia Covid-19 pod nr tel. 77 416 05 06

tel. 77 400 80 14, e-mail: ppk@mops-brzeg.pl

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Gmina Brzeg prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi w aspekcie wsparcia seniorów tj. osób starszych i wymagających opieki w codziennym życiu poprzez realizację usług opiekuńczych, prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy czy Mieszkania Wspomaganego. Ponadto w roku 2019 zorganizowane zostało  m.in. przy współpracy z Brzeskim Stowarzyszeniem Promocji Zdrowia zadanie publiczne pn.: „Szkolenie dla opiekunów osób chorych z różnymi niepełnosprawnościami w dobie trudnej sytuacji epidemiologicznej wywołanej koronawirusem COVID-19”. Zdobyta praktyczna wiedza przez uczestników w zakresie udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i opieki nad osobami starszymi okazała się bezcenna w dobie pandemii.

 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do dyskusji i do przedstawiania swoich własnych, dobrych praktyk wypracowanych na lokalnym terenie.

 

Nie zapomnij udostępnić: