Gmina Brzeg dowiezie na szczepienia osoby niepełnosprawne i niesamodzielne

Transport do miejsca szczepień organizowany przez gminy dotyczyć będzie tylko szczególnych przypadków. Osoby uprawnione do dowozu do punktu szczepień: osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R Lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami, osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym … Czytaj dalej Gmina Brzeg dowiezie na szczepienia osoby niepełnosprawne i niesamodzielne