Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 20 stycznia, 2021 Tytuł artykułu

Gmina Brzeg dowiezie na szczepienia osoby niepełnosprawne i niesamodzielne

Treść artykułu

Transport do miejsca szczepień organizowany przez gminy dotyczyć będzie tylko szczególnych przypadków.

Osoby uprawnione do dowozu do punktu szczepień:

 • osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R Lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
 • osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień.

W/w osoby mogą się zwracać do Gminy o transport na szczepienia, w sytuacji kiedy mają ustalony konkretny termin szczepienia. Urząd Miasta w Brzegu nie wyznacza ani daty ani godziny szczepienia danej osoby. Rejestracji na szczepienie przeciw Covid-19 należy dokonać przez:

 • Internet – za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta,
 • Przychodnia- wykaz placówek poniżej,
 • Infolinia – numer 989.

Punkty szczepień przeciw COVID-19 na terenie Gminy Brzeg:

 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS-MED.” Andrzej Salij, Czesław Sokół spółka Jawna, ul. Sergiusza Mossora 6, Brzeg, Tel. 77 542 18 17
 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ Przychodnia – Trzy Kotwice” s.c. E . Tuła-Granat, P. Bednarz, A.Szpak, ul. Trzech Kowic 6, Brzeg, Tel. 77 416 00 88
 3. Zakład Usług Medycznych „KAMMED” Spółka z o.o., ul. Herberta 1, Brzeg, Tel. 77 416 11 11
 4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ MED-VITA” s.c. Małgorzata Holler, Dorota Kęcka, Dorota Szubelak, ul Ofiar Katynia 51, Brzeg, Tel. 77 416 32 15

Transport odbywać się będzie z zachowaniem wymagań przeciwepidemicznych, zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

W celu zgłoszenia zapotrzebowania na transport należy dzwonić pod nr tel. 77 404 55 46 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.  Potrzebę transportu należy zgłosić najpóźniej 3 dni przed dniem szczepienia.

Nie zapomnij udostępnić: