Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 7 stycznia, 2021 Tytuł artykułu

Nowe miejsca do rozrodu dla ptaków i nietoperzy w Brzegu.

Treść artykułu

W okresie jesiennym 2020 roku w ramach realizacji projektu p. „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski ” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dotyczącego Osi V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej, na terenie Plant Miejskich i Parku Wolności zamontowano 21 budek lęgowych dla ptaków oraz 100 szczelinowych budek lęgowych dla nietoperzy.

Budki dla ptaków typu A – 5 szt., typu A1 – 4 szt., typu B – 6 szt. oraz typu D – 6 szt. zamontowano na terenie Parku Centralnego (11 szt.) i Parku nad Odrą (10szt.).

Są one przeznaczone m.in. dla bogatki, modraszki, sikory, kowalika, szpaka czy dudka.

Budki lęgowe dla nietoperzy zamontowano na terenie Plant Miejskich tj. Parku Centralnego, Parku B. Chrobrego oraz Parku nad Odrą i na terenie Parku Wolności. Budki szczelinowe zostały tak zaprojektowane, aby imitowały szczeliny powstające w pękniętych gałęziach i konarach, czyli miejscach dogodnych do rozrodu nietoperzy. Wprowadzenie tego typu budek na terenach zielni sprzyja zwiększeniu populacji tych pożytecznych ssaków, które skutecznie walczą z komarami uprzykrzającymi spacery po parkach w okresie wiosenno-letnim. Budki szczelinowe najchętniej zasiedlają takie gatunki nietoperzy jak mopek, karlik czy borowiec. Są to gatunki objęte ochroną prawną występujące na terenach zieleni miejskiej w Brzegu.

Nie zapomnij udostępnić: